۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

تلاش تازه لندن و پاريس عليه ايران


روزنامه لوموند فرانسه از تلاش فرانسه و انگليس براي تشديد تحريم ها عليه ايران خبر داد که با هدف کمک به باراک اوباما رئيس جمهور جديد امريکا در مواجهه با پرونده هسته يي ايران صورت مي گيرد، گرچه ديگر کشورهاي اروپايي اجماعي بر آن ندارند و امريکا نيز اقدام مشخصي اعلام نکرده است. دو کشور مذکور قصد دارند اين تحريم ها در چارچوب اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو آن مورد تصويب قرار بگيرد. اين در حالي است که لوموند در ادامه اين گزارش آورده تاکنون فشارهاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت به ايران، موفقيتي نسبي داشته است. اين روزنامه فرانسوي با اشاره به قصد فرانسه و انگليس براي تشديد تحريم هاي ايران، به منبع خبري خود اشاره نکرد ولي گفت تحريم هاي مذکور شامل ممنوعيت فعاليت بانک هاي صادرات و ملت در خاک اروپا است. به گزارش ايسنا به نقل از اين گزارش ايتاليا و تا حدودي آلمان نيز به اين تلاش ها پيوسته اند.يک منبع ديپلماتيک غربي گفت طرفداران تحريم ها مي گويند اتحاديه اروپايي بايد به ابزارهايي براي همراهي کردن با تيم باراک اوباما درخصوص آنچه قرار است ابتکار جديد استراتژيک امريکا در رابطه با (تعامل) با ايران با چماقي بزرگ تر يعني افزايش فشار اقتصادي باشد، مجهز باشد. فرانسه به ويژه با توجه به رياستش تا پايان سال گذشته ميلادي بر اتحاديه اروپا درخصوص اين پروژه و تداوم آنچه نيکلا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه در سال 2007 تصميم گرفته بود، فعالانه عمل کرد. از همين رو پاريس و لندن از شرکاي اروپايي شان خواستند تدابير جديدي را از جمله در بخش انرژي و فعاليت هاي بانکي ايران اتخاذ کنند. اين گزارش همچنين حاکي است؛ مقامات فرانسوي و انگليسي که تاکنون به دليل عدم اجماع اروپايي ها در اين تلاش با شکست روبه رو شده اند ظاهراً درصدد تمرکز روي هدفي ديگرند و آن منع فعاليت هاي بانکي در قلمرو اتحاديه اروپايي است. در پاريس و لندن پيش بيني مي شود دولت اوباما در آغاز گشايش راه هاي جديد مذاکره با ايران بدون ترديد چنين مسيري را دنبال خواهد کرد. در بين کشورهاي اروپايي سوئد مي گويد تحريم ها در صورتي که در قالب شوراي امنيت سازمان ملل باقي بماند، مشروع تر خواهد بود. اسپانيا، يونان و قبرس مي خواهند بر گفت وگو با ايران متمرکز شوند. با اين حال ابهامات درخصوص نيات اوباما و دورنماي انتخابات رياست جمهوري ايران همچنان وجود دارد. يک ديپلمات اروپايي در اين باره گفت؛ فرانسوي ها تلاش زيادي مي کنند اما مشخص نيست تا چه اندازه بتوانند پيشروي کنند زيرا امريکايي ها هنوز اقدامي نکرده اند.

آژانس خبری کورش

هیچ نظری موجود نیست: