۱۳۸۷ دی ۲۰, جمعه

ساخت خودروي الكتريكي تك‌سرنشين در دانشگاه صنعتي اميركبير

گروهي از دانشجويان مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير موفق به طراحي و ساخت خودرو الكتريكاميد نژادسيفي، دانشجوي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير و از اعضاي تيم سازنده خودرو الكتريكي «روژان» در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: پروژه طراحي و ساخت خودرو الكتريكي تكسرنشين «روژان» از اوايل سال گذشته آغاز شده و در اين مدت شش ماه براي طراحي خودرو و يك سال براي ساخت آن صرف شده است. اعضاي اين تيم تحقيقاتي شامل هشت نفر از دانشجويان مهندسي مكانيك و يك دانشجوي مهندسي برق است كه زيرنظر دكتر اوحدي، عضو هيات علمي دانشگاه و با حمايت انجمن علمي دانشكده پروژه را پيش بردهاندي تك سرنشين شدند.

هیچ نظری موجود نیست: