۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

تبربار گرینوف PKM

تیربار گرینوف PKMکه در بلوچستان به بلبل مشهور است
تیربار 7/62 میلیمتری موسوم به
بلبل در بین چریکهای بلوچ یک سلاح پر قدرت که در بیشتر مواقع همانند اسلحه سبک بدون استفاده پایه آن از آن استفاده می کنند که این امر در بیشتر عملیاتها سبب ناباوری مزدوران رژیم و وحشت بیش از حد آنان میشود.برد مفید آن 1500 متر و برد نهای آن 3800 متر میباشد
به خاطر حساسیت زیاد آن به خاک بایستی همیشه تمیز نگهداری شود.در هنگام تیر اندازی در حالت ایستاده برای جلوگیری از عقب رفتن بایستی یک پا عقب و محکم قرار داده شود و تعادل لوله تفنگ را که به سمت بالا می رود را با فشار به پایین حفظ کنیمدر هنگام عملیات همیشه باید یک کمک کلاشی با بلبلچی باشد که در هنگام گیر اسلحه ویا تعویض خشاب در صورت لزوم هم به او کمک کرده وهم با کلاش دشمن را سرگرم کند
رفع گیر در بلبل
اگر به خاطر گرد و غبار و یا گرما گیر کند با یک بار گلگدن کردن به کارش ادامه خواهد داد اما در حالتی که پوکه ببرد باید گلگدن را عقب بکشیم و یک پوکه دیگر را درون لوله تفنگ جای می دهیم و گلگدن را آزاد میکنیم واین پوکه داخل پوکه بریده قرار میگیرد بعد از آن باید با زور گلگدن را به عقب بکشیم و اگر به عقب نیامد با پا آن را به عقب میکشیم


راهیگ

هیچ نظری موجود نیست: