۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

کشته شدن یک نفر از عزادارن حسینی در خمینی شهر


سنی نیوز:روز دوشنبه، تعدادی از مردم خمینی شهر تجمع اعتراض آمیزی در مقابل فرمانداری خمینی شهر برگزار کردند. تعدادی از حاضرین در این تجمع، انگیزه مردم خمینی شهر از برگزاری این تجمع را اعتراض به بازداشت دهها تن از عزاداران و اعضای هیئت های زنجیر زنی خمینی شهر در روز قبل از برگزاری تجمع دانستند.به گزارش «سنی نیوز »به نقل از خبرنامه امیرکبیر ،بنا به گفته این افراد، روز یک شنبه عزاداران یکی از هیات های مذهبی خمینی شهر اقدام به زنجیر زدن با زنجیرهای تیغ دار نمودند که این موضوع با دخالت نیروی انتظامی برای جلوگیری از ادامه زنجیرزنی هیات مذکور مواجه شد که با مقاومت زنجیرزنان به درگیری و خشونت کشیده شده و تعدادی از این افراد بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، صبح روز دوشنبه مردم معترض به بازداشت افراد دستگیر شده با برگزاری تجمعی در مقابل فرمانداری خمینی شهر، خواستار آزادی افراد بازداشت شده توسط نیروی انتظامی شدند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی به تشنج کشیده شده ، بطوریکه پس از حمله مردم به سمت فرمانداری خمینی شهر، نیروی انتظامی به استفاده از گاز اشک آور و تیراندازی هوایی روی آورده و مردم حاضر را متفرق کرد.
بر اساس گزارش های مردمی و آمار غیر رسمی، یک نفر از افراد حاضر در تجمع در اثر حمله نیروهای انتظامی کشته شده و حال یکی دیگر از افراد حاضر در تجمع وخیم گزارش می شود.

هیچ نظری موجود نیست: