۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

اینهم اوج خلاقیت یک عکاس


این عکس بدون دخل و تصرف و شیطونی های رایج برای شما درج میشو باشد که ببینید و عبرت گیرید. البته به اطمینان باید گفت که تا ساعتی دیگر این عکس از صفحه سایت ایسنا حذف خواهد شد ولی جمال همین چند دقیقه را هم عشق است . خدا بیامرزه مش قاسم را که همه را حتی ماهی فروش بلوند را هم انگلیسی میدید .
به نظر میرسد این عکاس هم ظاهرا هوس کرده کزاز بگیره.

هیچ نظری موجود نیست: