۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

بنتون، پیتزا، دشمنان خلق ما


ابراهیم نبوی e.nabavi@roozonline.com

در راستای اینکه در هفته گذشته روز شنبه انقلابی شد بزرگتر از انقلاب دوم که دو ساعت ‏بیشتر طول نکشید و روز یکشنبه دانشجویان وابسته به بسیج که رسما جزو نظامیان محسوب ‏می شوند، ولی بطور بین المللی جزو انقلابیون هستند، رسما تصمیم گرفتند از خودشان ‏هواپیماربایی کنند و به جای اینکه این کار را بکنند، رسما از دولت درخواست کردند که به ‏آنها اجازه هواپیماربایی بدهد و بعد از وزارتخارجه درخواست کردند که به آنها اجازه بدهد ‏چند سفارتخانه را آتش بزنند، بعد تصمیم گرفتند برای حمایت از مردم غزه آسفالت های تهران ‏را بکنند و شهر را به نشانه عزاداری شش روز سوراخ سوراخ کنند و همچنین برای مبارزه با ‏اسرائیل به خانه شیرین عبادی حمله کردند، در همین راستا درخواست می کنیم به سووالات ‏زیر پاسخ داده و گزینه مناسب را انتخاب کنید، فقط خواهشمندیم گزینه تان را تا اطلاع ثانوی ‏به دیگران نشان ندهید، چون ممکن است مثل گزینه های قبلی ایراد داشته باشد. ‏
سووال اول: با توجه به اینکه در جریان سفر نخست وزیر عراق به ایران، گروهی از ‏خبرنگاران ایرانی خواستار آزادی منتظرالزیدی خبرنگار عراقی که به بوش کفش پرت کرده ‏بود شدند، لطفا بگوئید که چرا این گروه از خبرنگاران ایرانی در سال گذشته، خواستار آزاد ‏شدن خبرنگاران ایرانی از زندان نشدند؟گزینه اول: چون خبرنگاران ایرانی نه کفش پرت می کنند نه گاز می گیرندگزینه دوم: چون خبرنگاران ایرانی پای شان را توی کفش دولت می کنند‏گزینه سوم: چون مال ما به آنها مربوط نیست ولی مال آنها به ما مربوط است‏گزینه چهارم: چون خبرنگاران ایرانی گاز گرفته می شوند و لنگه کفش می خورند
سووال دوم: اگر فرض کنیم یکی از مسوولان کشور در فرودگاه اصفهان به دلیل رفتن به ‏دستشویی به پرواز نرسیده ولی با استفاده از قدرتش جلوی پرواز هواپیما را گرفته است، و به ‏همین دلیل به مردم زیان وارد آمده است. از این موضوع کدام نتیجه را می توان گرفت؟‏گزینه اول: اگر مسوولان کشور بموقع به دستشویی بروند، نیاز به استفاده از قدرت ندارند.‏گزینه دوم: اصولا وقتی مسوولان بی موقع توالت می روند، به مردم زیان وارد می شود.‏گزینه سوم: پرواز هم مثل بقیه کارهای مسوولان کشور است...‏گزینه چهارم: اصفهان مثل بقیه کشور است، مسوولان در آنجا وظیفه شان را انجام می دهند.‏
سووال سوم: با توجه به اینکه دکتر حسن ملاشاهی استاد دانشگاه گفته است " دولت نهم ‏اعتقادی عمل می کند و نماینده واقعی ملت است و ما از عملکرد رئیس جمهور راضی ‏هستیم." از کجا می فهمیم که ایشان استاد دانشگاه است؟گزینه اول: چون آدم بااعتقادی استگزینه دوم: چون همه دانشمندان در جهان طرفدار دولت شان هستند‏گزینه سوم: چون اصولا دانشمندان جهان از عملکرد رئیس جمهورشان راضی هستندگزینه چهارم: چون آدمهای دانشگاهی جوری حرف می زنند که از حرف شان معلوم می شود ‏که چقدر باشعور و فهمیده اند.‏
سووال چهارم: جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران وارد سوریه و لبنان شد و با رهبر ‏حماس و جهاد اسلامی ملاقات کرد، اتفاق بعدی را پیش بینی کنید.‏گزینه اول: منفجر می شودگزینه دوم: اول همدیگر را می بینند، بعد منفجر می شود ‏گزینه سوم: همزمان با دیدار با یکدیگر منفجر می شودگزینه چهارم: داغ می کند، ولی بعد از سفر منفجر می شود
سووال پنجم: سی سال قبل دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را اشغال کرده و پس از ‏سقوط دولت ایران، تغییر دولت آمریکا و انتشار اسناد آمریکا آن را خالی کردند. یک هفته قبل ‏دانشجویان بسیجی باغ سفارت انگلیس را اشغال کرده و پس از دو ساعت آن را تخلیه کردند؛ ‏نسبت این دو واقعه شبیه کدام گزینه زیر است؟گزینه اول: نسبت منفجر شدن به صادر کردن صدای مشکوکگزینه دوم: نسبت افتادن از طبقه هشتادم به افتادن از روی تخت ‏گزینه سوم: نسبت قرار گرفتن زیر آبشار نیاگارا به جیش کردن بچه در هنگام بغل کردن‏گزینه چهارم: نسبت تراژدی احمقانه به کمدی احمقانه‏
سووال ششم: دانشجویان پیرو خط امام برای اعتراض به آمریکا سفارت آن کشور را اشغال ‏کرده بودند، اما دانشجویان بسیجی برای اعتراض به اسرائیل باغ سفارت انگلیس را اشغال ‏کرده بودند، لطفا بگوئید که چرا دانشجویان باغ سفارت انگلیس را اشغال کرده بودند؟گزینه اول: چون سفارت اسرائیل در ایران باغ ندارد، اما انگلیس باغ دارد.‏گزینه دوم: چون اسرائیل با ایران رابطه ندارد، به همین دلیل انگلیس مقصر است.‏گزینه سوم: چون بچه ها را برای تفریح باید به باغ برد.‏گزینه چهارم: چون باغ محیط جالب تری برای عکاسی و فیلمبرداری است.‏گزینه پنجم: هر چهار مورد صحیح است.‏
سووال هفتم: با توجه به اینکه حدود پانصد نفر از مردم غزه در هفته گذشته کشته و تعداد ‏زیادی زخمی شدند، ادامه کشتار در غزه به نفع کیست؟گزینه اول: ادامه کشتار مردم غزه به نفع حزب کارگر اسرائیل در انتخابات بعدی است، به ‏همین دلیل ادامه دارد.‏گزینه دوم: ادامه کشتار در غزه به نفع پیروزی حماس در انتخابات بعدی فلسطین است، به ‏همین دلیل کشتار ادامه دارد.‏گزینه سوم: ادامه کشتار در غزه به نفع انتخابات آینده دولت احمدی نژاد است چون قیمت نفت ‏بالا می رود و تندورهای ایران قدرت پیدا می کنند، به همین دلیل کشتار ادامه دارد. ‏گزینه چهارم: کسانی که دوست دارند جنگ تمام شود، قدرتش را ندارند که تمام کنند و کسانی ‏که قدرت تمام کردن جنگ را دارند، دوست ندارند که تمامش کنند.‏
سووال هشتم: با توجه به اینکه فروشگاه بنتون که ایتالیایی است، به دلیل وابستگی به اسرائیل ‏به آتش کشیده شده است، پیشنهاد می کنید برای اعتراض به اسرائیل کجا را آتش بزنند؟ ‏گزینه اول: کفاشی هایی که کفش شان شبیه کفش های ایتالیایی است آتش بزنند، چون در ایتالیا ‏هم یهودی زندگی می کند.‏گزینه دوم: تعمیرگاههای پژو را آتش بزنند، چون پژو فرانسوی است و فرانسه همسایه ‏ایتالیاست و در ایتالیا تعدادی یهودی زندگی می کنند.‏گزینه سوم: سالن سینما آفریقا را آتش بزنند چون چندبار در آن فیلم ایتالیایی نشان داده شد و در ‏ایتالیا تعدادی یهودی زندگی می کنند.‏گزینه چهارم: به پیتزافروشی ها حمله کنند، به دلایل فوق...‏

هیچ نظری موجود نیست: