۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

وكيل منتظر الزيدي: موكلم قصد گرفتن پناهندگي از كشور سوئيس را دارد


foxnews : وكيل سوئيسي منتظر الزيدي اعلام كرد كه به علت اينكه زندگي موكلش در عراق در معرض خطر است براي وي پناهندگي كشور سوئيس را اخذ كند. وي گفت كه زندگي زيدي در كشورهاي ديگر اسلامي نيز در خطر است چرا كه افرادي كه از او حمايت مي كنند ميخواهند با كشتنش وي را به يك شهيد تبديل كنند. پوگي وكيل زيدي گفت كه ابتدا حدود يك ماه پيش خانواده زيدي با وي تماس گرفته اند و چون سوئيس به بي طرفي معروف مي دانند از او خواسته اند تا پيگير كارهاي پناهندگي اين خبرنگار به سوئيس شود.

هیچ نظری موجود نیست: