۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

تقسیم فقط به یک نتیجه منتهی می شود و آن هم فقط و فقط اخراج غیربلوچها از بلوچستان

نظر برادر کریم بلوچستانی به نوشته برادر داد الله :
دوست من سلام
مطلب آقای دادالله از این نظر صحیح است که رژیم قصد دارد با همکاری کارگزاران محلیش به اصطلاح زابلیهای مقیم بلوچستان بلوچستان را باری دیگر تقسیم کند ولی خاطر نشان می کنم این فقط رویایی بیش برای شهریاریها و رژیمیها بیش نیست و اقلیم و یا خاک بلوچستان محدود به مرز بندیهای تهران نیست و از میناب و جاسک گرفته تا جیرفت و رودبار و سفیدابه و نهبندان و از خلیج گواتر گرفته تا زهک و زابل و میانکنگی همه بخش لا ینفک بلوچستان است و هیچ فریب و حیله ای نخواهد توانست بلوچ را از سرزمین مادریش محروم سازد و این ترفندها مانند تقسیم استانی فقط دودش به چشم خود رژیم و در وهله اول همان باند به اصطلاح زابلی خواهد رفت البته من قصد آن ندارم که تند روی کنم و اینها فقط اظهار چند نکته بدیهی و طبیعی است که شهریاری ها بدانند که دیوار کشیدن و تقسیم فقط به یک نتیجه منتهی می شود و آن هم فقط و فقط متضرر شدن بیش از پیش آنان است و توپ و تانک و فانتوم هم کارگر نخواهند بود و منطقه را بیشتر و بیشتر شعله ور خواهد ساخت و در نهایت باعث کوچ همه غیر بلوچها اعم از زابلی و شهرستانیها از سرزمین بلوچستان خواهد شد و شهریاریها میبایست قبل از هر گونه عکس العمل غیر عقلانی خود ابتدا در گوشه ای از ایران حالا یزد باشد یا گرگان که فرقی نمی کند خانه و کاشانه ای برای این کوچ اجباری که خود آن را افتتاح کننده هستند دست و پا کنندالبته شاید بطور فطری نگرانی ما بلوچها بجا باشد ولی تجربه نشان می دهد که همانطور که صدام حسین در تقسیم کردستان غربی (عراق) ناکام ماند خامنه ای و احمدی نژاد و مزدورانش همچون شهریاری هم ناکام هستند و خواهند بود
کریم بلوچستانی

نوشته برادرداد الله :
حکومت فاشیستی پهلوی قسمتهایی با ارزش از بلوچستان غربی مان را به استان کرمان و خراسان الحاق کرد و بخشی بی نظیری از جنوب وطنمان را تجزیه کرده «ا ستان ساحلی و هرمزگان » نام گذاشت.حکمرانان فعلی تهران خصوصا خامنه ای ماربدوش ،رفسنجانی دلارپرست،باند احمدی نژاد سفیه و همکاران محلی شان یعنی زابلیان نمک نشناس، سیاست فاشیستی حکمرانان پهلوی را در بلوچستان وحشیانه تر ادامه می دهند. زمزمه های شومی را سرداده اند تا بلوچستان فعلی مان را بازهم تجزیه وتقسیم کنند.توطئه های شوم تقسیم بلوچستان همچنان ادامه دارد که حول دو طرح شیطانی می چرخند.اـ طرح تجزیه و تقسیم بلوچستان غربی مان به دو قسمت.این قاتلان بلوچ کش میخواهند زابل، دزّاپ و واش را تجزیه کرده، « استان سیستان » بنامند. شستون، پهره و چهبار را « استان مکران» اسم بگذارند تا وحشیگری نامحدود وکینه عمیق خود را با برداشتن نام تاریخی و ابدی بلوچستان از سرزمین بلوچستان نشان داده و انتقامی تاریخی از میلیونها بلوچ بگیرند.۲ـ طرح تجزیه و تقسیم بلوچستان به سه قسمت.جنایتکاران شیعی ـ شونیستی تهران خامنه ای جلاد، رفسنجانی مفتخورو احمدی نژاد ذلیل با مشورت و بکارگیری مزدوران زابلی شان بیهوده خواب آنرا می بینند تا وطن مادری مان را به سه قسمت تجزیه کنند. پهره و چهباررا « استان مکران» نام گذارند.. شستون و واش را« استان خاوران» نام نهند و دزّاپ و سیستان را «استان سیستان» بنامند.طبق طرح شوم دومشان هم، می خواهند نام بلوچستان را از روی سرزمین مادری مان بردارند. زهی خیال باطل.آخوندهای خوکِ پلید، فاشیستهای مذهبی تهران مزدوران ریز و درشت شان در زابل مطمئن باشند که جای واقعی آنها و حکمرانی صفوی شان در زباله دانی تاریخ ،دربغل شاه اسماعیل شاناست.به کوری چشمان فاشیستان و شونیستان مذهبی و غیر مذهبی فارس، مردم بلوچ وسرزمین پرافتخاربلوچستان تا ابد ماندنی هستند.
دادالله بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: