۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

احمد وفائي فرمانده در عمليات متعدد چريكي نامي ماندگار و قابل احترام در تاريخ بلوچستان


بنام الله مقتدر
يادي از شهيد عيزيز احمد وفائي قهرمان
شهيد احمد وفائي كه از يك مادر فارس و پدر بلوچ بدنيا آمده است پس از رسيدن به آگاهي هاي لازم بخاطر ارتباط با امير عبدالمالك رهبر جندالله خيلي زود تبديل بيك مجاهد نستوه شد و دوره هاي چريگي را يكي پس از ديگري تكميل كرد. او صلاحبتهاي نظامي خود را در انجام عمليات چريكي خيلي زود بروز داد و به درجه فرماندهي ارتقاء يافت و عمليات موفق متعددي را فرماندهي نمود تا اينكه در عمليات دومك در يك درگيري شديد در مقابله با بيش از دوهزار نيروي زميني كه با چهار فانتوم و شش هلييكوپتر پشنيباني ميشدند بهمراه سه نفر از ياران ديگرش به درجه رفيع شهادت نائل آمد. يادش گرامي و راهش پر از رهرو باد. مردم تحت ستم بلوچ فداكاريها و قهرماني هاي اين مبارز دلير خود را از ياد نخواهد برد. يا حق!
وتواجهی

هیچ نظری موجود نیست: