۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

شرك چيست و مشرك چه كسي است؟


بنام الله مقتدر
انسان چگونه مشرك ميشود؟
در قرآن مجيد بطور مكرر آمده است كه بزرگترين ظلم شرك است. الله ذوالجلال ميفرمايد من هر گنكاري را كه با خلوص نيت از گناهانش توبه كند مي بخشم بجز گناهان يك آدم مشرك را. يك مشرك هر چقدر هم عمل نيك انجام دهد تا زمانيكه شرك ميكند اعمال نيكش بحساب گرفته نميشود و در روز قيامت اعمالنامه اش خالي از نيكي خواهد بود و گناهانش هم در جاي خود موجود و محفوظ خواهد بود و به جهنم خواهد رفت.حالا به بينيم كه شرك چيست و يك انسان چگونه مشرك ميشود؟ شرك اينست كه يك مخلوق را در ذات و يا صفات خالق "الله" شريك كنيم؟حقيقت اينست كه اين كائنات و هر آنچه كه در آن موجود است بوسيله الله خلق شده است و همه مخلوقات براي برقرار نگهداشتن موجوديت خود محتاج حكم الله هستند و بدون حكم الله كه خالق است و بر انجام هر كاري تواناست هيچكسي را توان حافظت و نگهداري چيزي نيست. اين فقط خداوند است كه همه چيز را نگهميدارد و حفاظت ميكند. اين فقط الله است كه انسان را زنده ميكند، ميميراند و دوباره زنده ميكند تا حساب و كتاب زندگي دنيا را از او بگيرد و بر اساس اعمالي كه در اين دنيا انجام داده است او را به جنت و يا جهنم بفرستد. الله جنت را بر آدم مشرك حرام كرده است.مشرك كسي است كه هنگام ضرورت و نياز به چيزي بجاي الله موجودي ديگر را صدا ميزند و از او انتظار كمك و رفع مشكل دارد. مثلا در مذهب شيعه بجاي الله امامان خود را صدا ميزنند!! اين بطور مطلق شرك است كه بجاي الله يك انسان را كه خود مخلوق و نيازمند رحم و كرم الله است صدا بزنند؟ مثلا يك شيعه هنگامي كه زور ميزند تا يك چيز سنگين را بلند كند ندا سر ميدهد " يا ابوالفضل" يا "حسين" يا "علي" يا "مهدي" و غيره ... و به اين حقيقت توجه نميكنند كه اينها خود مخلوقات الله هستند و اگر الله آنها را خلق نميكرد قادر به خلق كردن خود نبودند. اين امامان هم مثل همه انسانهاي ديگر مجودات نيازمندي بوده اند. مثلا تشنه يا گرسنه ميشده اند و نياز به نوشيدن آب و يا خوردن غذا داشته اند . آب را براي رفع تشنگي و غذاها را براي رفع گرسنگي الله خلق كرده است. اين امامان هم مثل همه مثل همه انسانهاي ديگر در زندگي خود اعمالي را انجام داده اند، اعمال شان اگر نيك بوده است به جنت خواهند رفت و اگر اعمال شان بد بوده است به جهنم خواهند رفت و صاحب جنت و جهنم الله است و نه امامان. اين امامان وقتيكه مريض ميشده اند دست بسوي الله دراز كرده و از او شفا طلبيده اند و بر سر هيچ قبري و مزاري نرفته اند و عجز و التماس و ناله و زاري نكرده اند تا از آن قبر كه متعلق به يك انسان است و خود در زندگي براي هر مشكلش نيازمند رحم و كرم و مدد الله بوده است طلب شفا و يا رفع مشكل كنند.بعضي اخوندهاي مشرك به حضرت مهدي درجه خدائي داده اند و با تعاليم ضد اسلامي و گمراه كننده خود بخش عظيمي از مردم ايران را مشرك كرده اند. مشاهده ميشود كه اكثريتي از مردم ايران بجاي الله كه حي و قيوم است و علي كل شيئي قدير است يعني هميشه زنده و پاينده است و بر انجام هركاري تواناست حضرت مهدي را صدا ميزنند. حضرت علي را صدا ميزنند حسين و ابوالفضل و غيره را صدا ميزنند. اينها همه مخلوقات الله هستند و نميتوانند شريك الله شوند الله بدون همكاري آنها هم ميتواند نيازمندي هاي مخلوقاتش را بر طرف نمايد و كسي كه هنگام يك مشكل اينها را صدا ميزند يك مشرك است و طبق نص صريح قران هيچ يك از اعمال نيكي كه يك مشرك انجام ميدهد در اعمالنامه او به حساب گرفته نميشود و در نهايت به جهنم خواهد رفت. حرف اين آخوند ها را كه با بيان احاديث جعلي عمري سر شما مردم شريف ايران كلاه گذاشته اند گوش ندهيد و خودتان برويد قران را بخوانيد و سعي در ياد گرفتن آن نمائيد تا بدانيد كه در مورد مشركين آنهائيكه هنگام داشتن مشكل به غير از الله را صدا ميزنند چه بيان فرموده است.پس هنگام داشتن مشكل گفتن يا الله درست است و گفتن يا علي و يا حسين و يا مهدي و غيره درست نيست و شرك است پس شما هم اي خواننده عزيز وضع خود را بر رسي نمائيد اگر مبتلا به شرك هستيد اصلاح فرمائيد تا مستحق رفتن به جهنم نشويد. و ما علينا البلاغ... يا الله ! يا حق !
وتواجهي

هیچ نظری موجود نیست: