۱۳۸۷ دی ۲۰, جمعه

اسبی که روز عاشورا گریست . . . (کاملا واقعی)


روز عاشورا بوددر شهر غربی گیلان به نام شفتباز هم عده ای به فکر منافع مالی شان حیوان زبان بسته ای به نام اسببا نیرنگ جوشکاری و امثالهم جلوی چشمش وادار به اشک ریختن کردند حیوان بیچاره راو رو به مردم کردن و گفتند که حیوان به خاطر روز عاشورا اشک میریزد. . . !و مردم با ایمان!اسب را غرق پول کردند
(تا جایی که دیگر صندوقی که برای اینکار در نظر گرفته شده بود جا نداشت)
و افسوس . . .

پیام نسل سوخته

هیچ نظری موجود نیست: