۱۳۸۷ دی ۲۰, جمعه

دروغگویی خبرگزاری فارس برای ضربه زدن به دانشجویان منتقد همچنان ادامه دارد: اسرائیل از دانشجویان حمایت می کند!


خبرنامه امیرکبیر: در حالی که ضعف مدیریت دولت احمدی نژاد باعث شده انتقادات از دولت نهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شدت گیرد، خبرگزاری حامی دولت در صدد ضربه زدن به منتقدین، خصوصا دانشجویان، در آستانه این انتخابات با انتشار اخبار دروغ هستند.
خبرگزاری فارس که پیش از این به علت انتشار اخبار دروغ سه روز توقیف شد در خبری که امروز در خروجی خود قرار داده است مدعی شده است: سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بیانیه اخیر طیف افراطی و غیرقانونی موسوم به طیف«علامه» دفتر تحکیم که در آن از رژیم صهیونیستی حمایت و مقاومت فلسطین «حماس» یک گروه تروریستی نامیده شده بود را اقدامی شجاعانه توصیف کرد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر این در حالی است که دفتر تحکیم وحدت در اطلاعیه خود ضمن انتقاد از رویکرد سیاسی دولت ایران نسبت به فجایع غزه و سرکوب منتقدین داخلی به این بهانه، حملات مرگبار اسرائیل به مردم بی دفاع غزه را به شدت محکوم کرده بود. گفتنی است چند روز پیش روزنامه کیهان، از حمایت یک روزنامه اسرائیلی از روزنامه کارگزاران خبر داده بود.
خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان در روزهای اخیر سعی کرده اند به دروغ دانشجویان منتقد را حامی اسرائیل جلوه دهند تا از این طریق بتوانند زمینه سرکوب آن ها را فراهم آورند. خبرگزاری فارس سعی کرده با انتشار اخبار دروغ خود در خصوص حمایت دانشجویان از اسرائیل در بخش انگلیسی، رسانه های حامی اسرائیل را به واکنش وادارد تا از این طریق بتواند زمینه حمله بیشتر را به جریانات دانشجویی و روزنامه نگاران مستقل فراهم کند.
در این زمینه یکی فعال دانشجویی به خبرنامه امیرکبیر گفت: در روزهای اخیر ما شاهد محکومیت شدید اسرائیل توسط دفتر تحکیم و انجمن های اسلامی بوده ایم. اما این خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان هستند که مداما به دروغ می گویند که دانشجویان از حملات اسرائیل حمایت می کنند. آن ها با این کار دو هدف را دنبال می کنند، اول این که هجمه تبلیغاتی دروغینی علیه دانشجویان ایجاد کنند. دوم این که با این اخبار دروغ رسانه های و احیانا دولت اسرائیل را بر سر ذوق آورند که آن ها هم حرفی بزنند تا دوباره از این سخنان برای حمله مجدد به دانشجویان استفاده کنند.
این دانشجو همچنین ضمن محکومیت حرکت غیراخلاقی روزنامه های اصولگرا گفت: متاسفانه باید گفت در صورت ذوق زدگی اسرائیل یا رسانه های طرفدار آن، این رسانه های اصولگرا هستند که با پخش اخبار دروغ چنین زمینه ای را فراهم آوردند. به نظر من دانشجویان باید از این رسانه ها به سبب فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی برای متجاوزینی چون اسرائیل به دادگاه شکایت کنند.

هیچ نظری موجود نیست: