۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

به خدا سوگند که دیگر در بلوچستان هیچ جنایت کاری آسوده نخواهد خفتمی پندارید بلوچستان را مردی نیست که حق مظلوم مردمانش از شما خوناشامان بستاند ؟
می پندارید رعب و وحشت را در دلمان راهی است ؟
می پندارید این عمل ننگینتان را پاسخی نخواهد بود؟
به خدا سوگند پاسخی است بس سنگین تر از آن که می پندارید.
به خدا سوگند که دیگر در بلوچستان هیچ جنایت کاری آسوده نخواهد خفت.
قسم به ذات الله که بلوچستان را آنچنان سرخگون از خونتان سازیم که جهانیان را به نظاره نشستنی باشد .
ای هموطنان....
تا کی توان خاموشی است ایرانیان را که گروه گروه اقوامش بردار،معلمانش
قطعه قطعه ودانشجویانش دربند کنند.
گفتید برخیزید که برخیزیم اکنون بلوچستان برخواسته و همچنان در نبرد دیگرجای درنگ نیست برخیزید ای دلیرمردان ایرانی وکاخ ظلم این طاغوتیان به زیر سم اسبانتان ویران کنید و آیندیتان به دست پرتوان خویش رقم زنید.
وبدانید که تنها راه، کشتن این دژخیمان است و بس.
پس اسلحه بردارید و هر مزدور پاسداری که دیدید بی درنگ
خونش بریزید.
مگذارید که مقاومتش متمرکز در یک جبهه باشد وهمزمان خنجر
برپیکر نیمه جانش فرو کنید که دیگر توان زیستن نباشدش.
بپا خیزید و بهار آزادی برای وطنتان به ارمغان آورید
باشد آن روزی که دست ظلمشان بر سیطرۀ ایران پاک نباشد.
یارمحمدزهی - خاش yarmohamadzehii@yahoo.com

۱ نظر:

قناص گفت...

سلام دوست عزیز شما لینک شدید اگر دوست داشتید ما را لینک کنید . التماس دعا