۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

دانشمندان به دنبال معلق ساختن اجسام در هوا

با این کشف توانایی معلق ساختن مولکولها در هوا به دست آمده و نیز ساخت دستگاههای کوچک که دفع سیستمی آنها به صفر می رسد مهیا گردید
دانشمندان آمریکایی به دنبال روشهایی برای معلق ساختن اجسام در هوا هستند.
در حال حاضر امکان معلق ساختن اجسام در هوا وجود ندارد اما محققان بر اساس فرضیه فیزیک کوانتوم توانسته اند به اسرار مربوط به معلق ساختن اجسام در هوا دست یابند.
فدریکو کاپاسو فیزیکدان دانشگاه هاروارد و گروه وی نتایج تحقیقاتشان را در نشریه نیچر درج کردند.
بر اساس متد این گروه تحقیقاتی، با هم جذبی مشخص مولکولها توانایی دفع آنها به وجود آمد که با استفاده از نتایج این تحقیق می توان دستگاههای کوچک نانوتکنولوژیک ساخت.
با این کشف توانایی معلق ساختن مولکولها در هوا به دست آمده و نیز ساخت دستگاههای کوچک که دفع سیستمی آنها به صفر می رسد مهیا گردید. اساس این فرضیه برپایه جذب ریزجزءها به هنگام نزدیک شدن به یکدیگر است.
یک اکیپ تحقیقاتی روس نیز معتقدند حالت عکس این امر نیز به هنگام نزدیک شدن اجسام به یکدیگر قابل دستیابی است. تحقیقات دانشمندان آمریکایی نظریه روسها را تأیید کرده است. در آزمایشات دانشمندان آمریکایی، یک ورق نازک طلا که بر روی یک سطح مایع قرار داشت از طرف یک سطح فلزی به بالا کشیده شد اما در آزمایش با سیلیسیوم عکس این نتیجه رخ داد.
رادیو ترکیه

هیچ نظری موجود نیست: