۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

تعداد کشته شدگان ماموران رژیم در عملیات اشتشهادی سراوان به ۲۰۵ نفر رسید


به گزارش خبرنگار خبرگزاری بلوچ نیوز به نقل از منبع دولتی در استانداری سیستان و بلوچستان تعداد کشته شدگان در عملیات اشتشهادی سروان که توسظ مبارزین جنبش مقاومت مردمی ایران صورت کرفته است به ۲۰۵ نفر رسیده است و تعداد هلاک شدگان در هر روز افزایش می یابد و حالت بسیاری از زخمی ها وخیم می باشد.
قدرت انفجار این عملیات تا حدی بوده است که تمام شیشه های درب و پنجره های خانه های اطراف تا حدود ۷ کیلومتر شکسته شده اند. و در تمام خانه های نزدیک ماموران دولتی و پاسداران رژیم سکونت داشته اند.
به زودی گزارش تکمیلی از این عملیات استشهادی که توسط برادر کوچک رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران شهید عبدالغفور ریگی صورت گرفته است در یکی از شبکه های بین المللی همراه با فیلم عملیات استشهادی پخش خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: