۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

اسامي و مشخصات امرين ،مسوولين و عاملين قتلهاي حكومتي ـ قتلهاي زنجيره اي


فهرست نام ها، مشخصات و نقش آنان در قتل ها
آیت الله سید علی حسینی خامنه ای فرزند سید جواد- متولد: 24 تیر ماه سال 1318 در شهرستان مشهد
شماره شناسنامه1357
شغل:رهبر منتخب مجلس خبرگان
تحصیلات: حوزوی
متهم به آمریت اصلی ، صدور فتوای شرعی قتل برای مقتولین و نیز جلوگیری از تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی
طبق اظهارات متهمین فتوای شرعی قتل ها را صادر نموده و بعداً دستور خاتمه ی رسیدگی و بستن پرونده ها را داده است
---
حجت الاسلام سید محمد خاتمیفرزند روح الله و سکینه - متولد:21 مهرماه سال 1322در شهرستان اردکان با شناسنامه شماره 153
شغل:رییس جمهور،رییس دولت و رییس شورای عالی امنیت ملی وقت
تحصیلات:لیسانس/حوزوی
متهم به داشتن مسئولیت نهایی وزارت خانه تحت امر خود،جلوگیری از تشکیل دادگاه،مختومه کردن پرونده ها وفریب بازماندگان مقتولین وگمراه کردن اذهان عمومی
وی به عنوان رییس جمهور مسئول عملکرد قانونی و روال عادی جریان قتل ها در وزارت خانه ی اطلاعات تحت امر خود بوده است و به دنبال جلسه ای با سید علی(حسینی) خامنه ای در آذرماه سال 1379 در خاتمه ی روند رسیدگی و بستن پرونده ها دخالت مستقیم داشته است---
حجت الاسلام حاج شیخ قربانعلی(حسینعلی) درّی نجف آبادی _ وزیرفرزند اسدالله - متولد آبان سال 1324 درشهرستان نجف آباد اصفهان
تحصیلات:حوزوی
شغل:وزیر اطلاعات وقت
متهم به آمریت مستقیم و رسمی قتل های "زنجیره ای" و انتخاب نام مقتولین برای ارتکاب جنایت بر مبنای اظهارات و شواهد مفصّل زیردستان او در وزارت اطلاعات
درّی هم اکنون (دی ماه 1387/دسامبر 2008) دادستان کلّ کشور است
----سید مصطفی کاظمی مشهور به موسوی،موسوی شیرازی_نام سازمانی – اداری
فرزند علی، متولد:سال 1338، شماره شناسنامه 452
تحصیلات: دیپلمه ، متاهل، ساکن: تهران، فرمانیه
شغل:قائم مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات در دوران خاتمی و مدیر کلّ طرح و بررسی ، مسئول بولتن و ارزیابی، خط مشی وهدف گذاری
کاظمی 18سال سابقه ی عملیاتی و کاری داشته و در سابق وی مسئول اداره کل "التقاط" واجا و نیز مسئول اداره ی کل اطلاعات فارس بوده است
متهم به آمریت در قتل 4 نفر (فروهر، اسکندری، پوینده، مختاری)حکم دادگاه: 4 بار حبس ابد

هیچ نظری موجود نیست: