۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

سو استفاده ازتاسوعا وعاشورا براي مقاصد شوم


آژانس ايران خبر : حاكميت كنوني ايران براي دستيابي به اهداف خود دست به هر تزوير ورياكاري مي زند,برنامه احاطه بسيج بر دانشگاه ها ودر واقع حكومت نظامي در دانشگاه ها مد ت ها است كه شروع شده است. اصولا وجود يك نيروي نظامي در دانشگاه به چه منظور است؟ وحالا براي عادي سازي وجاري سازي اين روند دفن كشتگان جنگ بهانه جديدي براي تسلط وحضور بيشتر در دانشگاه است. دانشگاه تهران فردا در يك اقدام نمادين توسط عمال حكومتي تبديل به گورستان مي شود. در اين بين انتخاب روز هاي تاسوعا وعاشوراي حسيني با توجه به حساسيت مردم ايران نسبت به اين روزها ودر واقع جنبه ي فرهنگي مراسم عزاداري امام حسين كه به نوعي نشان دادن ضديت مردم ايران با ظلم وروحيه ظلم ستيزي آنها در هر زمان است مي تواند گوياي مسائل مختلفي باشد. حكومت براي اين كه از خطرات مخالفت هاي دانشجويي واعتراض هاي آنها به اين امر در امان بماند اين روزها را انتخاب نموده است وتمام درو ديوار دانشگاه تهران را با تصاوير وصحنه هاي جنگي آراسته است, بطوري كه اگر يك تازه وارد, وارد دانشگاه تهران شود قطعا فكر مي كند در يكي از پادگان ها يا ميادين جنگ وارد شده است.با همه ي اين احوال انتخاب روزهاي عزاداري امام حسين براي دفن كشتگان جنگ موجب مي گردد تا مخافت ها واعتراض هاي احتمالي به بي ديني وضديت با فرهنگ عاشورا وامام حسين تفسير شود. اين امر براي آنهايي كه دور از جريانات واقعي هستند ونيز براي مردم عادي گران تمام خواهد شد ومعاند بودن با فرهنگ حسيني وتوهين به مقام شامخ امام حسين موجب طرد فرزندان توسط خانواده آنها خواهد شد. در چنين جو وفضايي نيروي حكومتي بسيج اقدام خودرا عملي كرد ودانشگاه تهران را به محلي براي دفن بت واره هاي خود قرار داد. حكومت جمهوري اسلامي براي حفظ خود وارد بازي خطرناكي شده است از تبديل دانشگاه به گورستان تا سوء استفاده از محرم ونام امام حسين.

هیچ نظری موجود نیست: