۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

تحصن و اعتراض دانشجویان علوم پزشکی زاهدان همچنان ادامه دارد


آژانس ايران خبر: در پی نارضایتی دانشجویان برخی از رشته های پیراپزشکی از تصمیمات اخیر مسئولان امر در خصوص اینده کاریشان از هفته پیش تا کنون اعتراضات دانشجویان این رشته ها به حمایت از سایر هم رشته های های خود در سراسر کشور همچنان ادامه دارد .دانشجویان رشته اپتومتری دانشگاه زاهدان که سه روز در تهران مقابل وزارت بهداشت و علوم پزشکی تجمع کردند پس از بازگشت با تحریم امتحانات و حاضر نشدن بر سر جلسه ازمون اعلام داشتند تا حصول نتیجه, این اعتراضات را ادامه خواهند داد .

هیچ نظری موجود نیست: