۱۳۸۷ دی ۲۸, شنبه

اشتباه وزیر آموزش و پرورش رژیم در قرائت قرآن


آفتاب: علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش در قرائت آیه‌ای از قرآن طی سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجلس دچار اشتباه شده است.

وزير آموزش و پرورش در گزارشی كه روز چهارشنبه هفته گذشته به مجلس ارائه كرده است آيه‌ای از قرآن را كه در سخنان خود مورد استناد قرار داده اشتباه قرائت كرده است و يكی از نمايندگان خواستار ارائه تذكر شفاهی در اين باره بوده است.

همچنین تعدادی از نمايندگان نيز درحال بررسی صحت آمار ارائه شده توسط وزير در اين جلسه هستند.

هیچ نظری موجود نیست: