۱۳۸۷ دی ۱۷, سه‌شنبه

آقايان ، در كشور خود غزه هاي بسيار داريم ،كشور خود را نيز دريابيد


اين روزها در همه جاي ايران هرجا كه صحبتهاي سياسي ميشود همه از درگيري حماس و اسراييل است و صدا و سيما نيز به اين بحثها دامن ميزند و عجبا كه هنوز هم حضرات متوجه اين موضوع نشده اند كه تبليغات تلويزيون براي حماس جنبه منفي دارد كم نيستند كساني كه با مبالغه دانستن اخبار تلويزيون نسبت به اخبار غزه جبهه گيري نموده و عجيب تر اينكه بيشتر افرادي كه وارد اين بحثها ميشوند عليرغم اين همه تبليغ صدايي و سيمايي و مطبوعاتي نه از حماس كه از اسراييل حمايت مي كنند. چه اتفاقي رخ داده است كه اين چنين شده و مردم در مقابل انبوه اخبار رسانه اي داخل كشور گاه به اخبار خارج از كشور متوسل شده و يا اصولا چون رسانه هاي دولتي اينگونه از حماس دفاع ميكنند به نتيجه عكس رسيده اند شوربختانه هنوز حضرات متوجه اين موضوع نشده اند و همچنان بر طبل توهم خويش مي كوبند كه شايد در مردم ايران تاثيري داشته باشد اما افسوس ، نمونه بارز آن نيز به عرض ميرسد. پدري دارم بسيار مسلمان غوطه ور در نماز و قرآن اما هرگز تلويزيون نگاه نميكند و از همه بدتر حكومت اسلامي ايران را قبول ندارد و آن را اسلامي نميداند و همواره ميگويد اينها دروغ ميگويند و بنابراين بهتر است كه اخبار را گوش نكرد و روزنامه ها را نيز نخواند. حتي عقايد اسلامي حكومت را نيز قبول ندارد و ميگويد ايشان اسلام را به نام خود ضرب كرده اند و مي پندارند اسلام تنها مال ايشان است و تنها طرز برداشت ايشان از اسلام درست است . پدرم ميگويد: "دين اسلام دين دوست داشتن است دين صلح و آشتي است اما ايشان ، كينه ، دشمني ، ترور و خشم را به آن افزوده اند." شايد باور آن سخت باشد اما كم نيستند افرادي كه به خاطر همين سخت گيري ها قيد مسلماني را زده اند . چه خوب بود حضرات قدري در آيينه درون نگاهي مينمودند تا ايراد خويش را ببينند و ببينند كه چرا مردم با ايشان همراه نيستند ، عليرغم اين همه تبليغ براي مردم مظلوم فلسطين و غزه چقدر براي ايشان از مردم پول جمع آوري شده است ؟ و در عوض دولت چقدر به اين امور اختصاص داده است ؟ هنگامي كه دولت پول ملت را به كشورهايي همچون فلسطين و لبنان ميدهد ، هنگامي دولت براي خوش آمد حكام سوريه، سوريه را بر ايران ترجيح ميدهند (كافيست فقط يكبار به سوريه برويد تا ببينيد بودجه ايران در كجا خرج ميشود) هنگامي كه پول نفت ايران اول براي سوريه است و دوم براي مردم ايران ، هنگامي كه بيشترين باج تاريخ به كشور روسيه داده ميشود و با اينكار قراردادهاي تركمان‌چاي و گلستان را گلي بر گوشه جمال زده و روسفيد ميسازند( تا در شوراي امنيت براي خود راي خريداري نمايند و دست آخر هم راي روسيه به ضرر ايران ميشود) هنگامي كه براي خوش آمد كشور چين ( تا در شوراي امنيت براي خود راي خريداري نمايند و دست آخر هم راي چين به ضرر ايران ميشود)، آنقدر اجازه ورود كالاي چيني به كشور داده ميشود كه صنعت ايران توسط آن بلعيده ميشود و هنگامي كه دختران ايران به ثمن بخث به خارج از كشور تاراج ميشوند چه جايي براي مسلمان و مسلماني ميماند كه براي مردم غزه گريه كند و كمك مالي به ايشان كند. در خوش بينانه ترين حالت آن اگر مردم پولي جمع آوري نمايند و بخواهند كه براي مردم ستمگشيده از اين جنگ فرستاده شود فكر ميكنيد اين پول به چه تبديل خواهد شد ؟ در درجه اول اينكه تبديل به موشك خواهد شد تا حماس همچنان به جنگ ادامه دهد و در حالت دوم خوشبيني اگر اين پول به غذا و دارو تبديل شود به چه كساني داده خواهد شد ؟ خوب معلوم است به دارو دسته حماس و خانواده ايشان نه به مردم غزه و البته در مقاطع مختلف تقسيم كمك اندكي از آن توسط تقسيم كنندگان به يغما ميرود (زلزله بم كه يادتان هست) و خدا ميداند دست آخر اين كمك آيا به كسي كه واقعا نيازمند آن است ميرسد يا نه. باري ، آقايان به دنبال غزه ها نگرديد در كشور خود غزه هاي بسيار داريم مرداني كه از سر فقر ، از سر ورشكستگي اقتصادي ، از سر فشار دولتي ، سر به بيابان گذاشته و بعضا خودكشي ميكنند ، زناني كه به علت فقر به تن فروشي روي مي آورند تا ناني براي فرزندان دلبند خويش فراهم كنند ، دختراني كه براي كمك به خانواده خودفروشي ميكنند ، جوانان بيكاري كه توان كمك به خانواده را ندارند و روي به اعتياد مي آورند ، مديران لايقي كه مي‌بينند عليرغم توان كاري بالا به علت عدم چاپلوسي براي حضرات پيشرفت كه نه پسرفت ميكنند ، جايي براي مسلمان و مسلماني باقي نمي ماند كه بخواهد براي غزه دل بسوزاند. آقايان راه دور نميروم تهران خيابان وليعصر بالاتر از طالقاني كوچه فرهنگ حسيني بعداز كلينيك منطقه 6 شهرداري تهران بر روي دو طرف ديوارها نگاه كنيد ببينيد چه نوشته شده است غزه ها را بر روي اين ديوارها به وفور مي بينيد. دوستي ميگفت ايكاش اسراييل كار غزه را يكسره كند شايد ديگر حضرات اينقدر هزينه حماس نكنند يكي از دوستان كه كارشناس مسايل خاورميانه نيز هست نيز ميگفت در حال حاضر بيش از حزب الله ، ج ا به حماس كمك مي‌كند كه اين خود نيز گواه ديگري است به عدم كمك مردم ايران به غزه. مردم ايران ميگويند بدون اجازه ما بودجه كشور به غزه و حزب الله داده شده است و چرا بايد بيش از اين بدهيم. جاي شوربختي است اما حضرات بايد بدانند از اين دامي كه براي ته مانده پول ملت ايران تنيده اند چيزي عايدشان نخواهد گرد. در خاتمه ذكر اين نكته كه بانوي بزرگ ايران نواده كورش شيرين بانوي عبادي راه به خطا نرفته است نيك ميداند كه در غزه چه خبر است ، دفتر تحكيم وحدت نيك ميداند كه حماس دست به چه كاري زده است و بر اساس آن بيانيه داده است و بيچاره روزنامه كارگزاران تنها به انتشار خبر پرداخت كه گويا انتشار خبر حقيقت تاوان تلخي دارد كه كارگزاران آن را بارها چشيده است براي اين دوستان و ياران آرزوي سلامتي ، امنيت و آزادي بنماييم.
خيابان بهشت

هیچ نظری موجود نیست: