۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

آیت الله مکارم شیرازی: خر من از کره گی دم نداشت!

سنی نیوز:اخیرا شنیدم یکی از شخصیتهای بسیار زیرک اهل سنت بنام فاتح کریکار دعوت آقای مکارم را برای مناظره علنی و مکشوف پذیرفته اند!با شنیدن این خبر دلم بحال مکارم شیرازی بسیار سوخت…
د. علیرضا دلیری ـ مشهد
جناب آیت الله مکارم شیرازی چندی پیش وهابیها را به مبارزه طلبیده بود! ایشان میخواستند با کمی گل آلود کردن آب، ماهی شهرت بدست گیرند. و اصرار بر این داشتند که بزرگترین مرجع سنیها برای مبارزه با او به میدان آید، ـ چرا که خودش را بزرگترین مرجع شیعه جهان می دانند! ـسنیها از اول امر کف دستش را خواندند و مجال شهرت بدو ندادند، تنها چند تا از رسانه های گروهی شیعه که از قرار معلوم از جیره خوارهای آن جناب بودند طبلهایی بصدا در آوردند که نه کسی شنید و نه کسی بدان توجهی کرد.در جانب دیگر برخی از علمای اهل سنت آنهم بدون سر و صدا ـ تا آیت الله مکارم به خواسته شهرتش دست نیابد ـ دعوت او را لبیک گفته خواستند در مناظره ای علنی با او شرکت کنند.اخیرا شنیدم یکی از شخصیتهای بسیار زیرک اهل سنت بنام فاتح کریکار دعوت آقای مکارم را برای مناظره علنی و مکشوف پذیرفته اند!با شنیدن این خبر دلم بحال مکارم شیرازی بسیار سوخت…این بنده خدا تشنه شهرت بود و خواست کمی خودش را بالا کشد و در بین مراجع شیعه جای پایی پیدا کند، بخصوص که ایشان با تمام چاپلوسیهایی که در دربارهای حکومتی مختلف کرده اند باز هم در بین مراجع شیعه دارای هیچگونه اهمیتی نیستند. و در طول سالهای گذشته جز چند کتاب که همه مطالب آنها را از کتابهای عربی معاصر نقل کرده اند هیچ کار علمی ای ولو در سطح پایین نتوانسته اند تقدیم دارند. و نمی دانم که چه کسی به ریش مبارک آن حضرت خندیده بود که چنین پهلوان پنبه بازی ای براه بیندازد.به نظر بنده دردناکترین شوط ماجرا برای آیت الله شیرازی این نبود که هیچ شهرتی بدست نیاورد و به هدفش دست نیازید، بلکه این است که مردی چون فاتح کریکار سر راهش قد علم کرد. فاتح کریکار از دعوتگران بسیار موفق کردستان عراق هستند که مدت زمانی را نیز در ایران سپری کرده اند. ایشان در کنار زبانهای کردی و عربی، فارسی را نیز خوب می دانند. و در زبان کردی از مشهورترین شاعران شعر حماسه و انقلاب معاصر کردی هستند. زبانی بس شیوا و اسلوبی بسیار جذاب دارند.در حقیقت با اعلان آمادگی ایشان خر جناب آیت الله مکارم با چهار پایش به گل نشست! و فورا توی کالبدش خزیدند و سکوت مطلق اختیار کردند. گویا زبان بی زبانیشان داد می کشید: آقا خر ما از کرگی دم نداشت! ما یک غلطی کردیم حالا شما به بزرگواری خودتان ببخشید.حالا آیا آیت الله مکارم شیرازی دنبال ترفند دیگری است که خودش را در سطح جامعه شیعه مطرح سازد یا اینکه به صدای عقلش لبیک گفته بدانچه دارد قناعت می کند. این پرسشی است در شکم روزهای آینده….

هیچ نظری موجود نیست: