۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه

ادعای روزنامه آفتاب یزد؛ معاون اجرایی احمدی نژاد هم دکترا ندارد!


آفتاب یزد : نخستين ماه‌هاي پس از انتخابات رياست جمهوري سال 84، مسئولان دولت نهم با اعتماد به نفس مثال زدني، از كاهش مشكلات مردم و افزايش موفقيت‌هاي خود سخن گفته اند. ‌‌
هرگاه هم كه انتقادي از دولت مطرح شده است معمولاً منتقدان به جاي دريافت پاسخ، با برخي اتهام افكني ها مواجه شده اند تا مشخص شود هر كس مي‌خواهد از دولت انتقاد جدي داشته باشد بايستي خود را براي قرار گرفتن در ليست »‌رانت خواران طرد شده از قدرت« آماده كند‌. رسانه هاي حكومتي هم انصافاً در تقويت اعتماد به نفس مسئولان دولتي، نقش غير قابل انكاري داشته‌اند. نكته جالبي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه تكرار ادعاها در خصوص موفقيت هاي دولت و كاهش مشكلات مردم، كم كم دست اندركاران برخي رسانه ها را دچار توهم كرده اسـت. بـر اساس اين توهم، »كشور و مردم از هرگونه گرفتاري و كمبود، رهايي يافته و اكنون بايد عليه رقبا دست به افشاگري زد«. در آخرين هنرنمايي، خبرگزاري رسـمـي دولـت ادعاهايي درخصوص قلابي بودن مدرك تحصيلي سيدمحمدخاتمي مطرح نمود و اين ادعاها، بلافاصله براي تعدادي از سايت‌ها و جرايد حامي دولت، خوراك تبليغاتي درست كرد. البته نگارنده نه سخنگوي خاتمي است و نه از اينكه يك رسانه، دست به افشاگري عليه سياستمداران بزند احساس نگراني مي‌كند؛ به شرط آنكه اگر افشاگري‌هاي متقابل نيز شروع شد مسئولان دولتي و گروه‌هاي مردمي حامي آنان، ابتدا پاسخ منطقي به افشاگري‌ها بدهند و سپس »كنتور دروغ‌شمار« خود را فعال نمايند! ‌

هیچ نظری موجود نیست: