۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

برخیز- Ariseبستیزتا فراموش شود ننگ شکیبایی‌ها

برخیزتا بریزد کاخ کهنه‌ی رسوایی‌ها

گل ها را بر دیوار قفس پرپر کن

پشت دیوار قفس وسعت فردا را باور کن

و به شیرازه‌ی شبترس را خنجر کن

که هراس آغاز عادت بر پستی ها است
Azad baloch

هیچ نظری موجود نیست: