۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

جنایت و بلاهت از نوع اسراییلی


این عکس را در نیویورک تایمز دیروز دیدم. اینجا مدرسه سازمان ملل متحد در غزه پس از حمله ارتش اسراییل است.
هر بهانه ای و توضیحی می خواهید داشته باشید. این را نمی توانید با هیچ چیز در قرن بیست و یکم توضیح دهید. این را هیچ کس نمی توان توجیه کند مگر آن که بویی از انسانیت و تمدن نبرده باشد. مسئول این کار مرتجعان و جانیان حماس و دولت و ارتش اسراییل و حامیان این سوی و آن سوی آنها هستند.
آقا اجازه

هیچ نظری موجود نیست: