۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

بعضي از صحنه ها، هر آنچه تكراري آن نيز انسان را به تعمق وادار مي كند

این پرنده ي كوچك در حين پرواز دچار سقوط و جراحت میشود
جفت این پرنده برای پرستاري و اميد به بهبودي او آذوقه میاورد
اما وقتی دوباره بسوی او بازگشت، پرنده جان داده بود
او سعی میکند جفت بيجان خود را حركت داده و با خود ببرد اما نمیتواند
پرنده ي درمانده وقتی متوجه شد که ديگر او مرده است بلند گریست!
و بر بالینش ایستاد و با نگاهي حسرت بار و ناباورانه او را نگریست!

میلیونها انسان عاشق در جهان , بخصوص دستندرکاران بلوچنا که دارای طبعی به ظرافت شقایق هستند، پس از مشاهده ي این تصاوير دلخراش که توسط یک خبرگزاری معروف فرانسوی چاپ شده بود بي اختيار گریستند ... !!!

براستي واژه ي عشق و دلبستگي را چگونه مي توان معنا نمود ؟

بنظر شما آیا عشق تنها در تصرف انسان است

يا ديگر مخلوقات هم از آن سهمي دارند ؟

هیچ نظری موجود نیست: