۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

رقص براي فرج آقا امام زمان

سنی نیوز:آیا این تصاویر که از نمایشی در تالار چهارسو تئاتر شهر میباشد با فرهنگ ملی ، اسلامی ما مطابقت میکند؟ آیا…….. آیا….. و آیا این خود ترویج فرهنگ غرب زدگی نیست؟ و آیا دوستان اینگونه میخواهند با فرهنگ بد حجابی و غرب زدگی مبارزه کنند؟!!این است فرهنگ کسانی که دم از امام زمان می زنند؟؟!!

هیچ نظری موجود نیست: