۱۳۸۷ دی ۲۴, سه‌شنبه

آخوندهاي جمكراني چه ظلم بزرگي در حق ملت شيعه كرده اند.


اين آخوندهاي مشرك جمكراني چه ظلم بزرگي كه در حق شيعه هاي پيرو امام حعفر صادق رضي الله عنه نكرده اند.

دين اسلام كه منبع آن قرآن كريم است عاري از هرگونه خرافات و موهومات و مذمومات و شركيات است. اسلام ديني پاك و بي آلايش است كه اگر انسان به آن عمل كند به سعادت دنيوي و اخروي خواهد رسيد ولي مي بينيم آخوندهاي شيعه همان هائيكه فعلا دارند در ايران حكومت ميكنند و بر خر مراد سوارند، با روضه خواني هاي گمراه كننده اين ملت مسلمان را در گمراهي مطلق و در يك زندگي شرك آميز قرار داده اند و به طور بيرحمانه اي در همه زمينه ها از آنان بهره كشي ميكنند حتي بهره كشي ناموسي! اين آخوندهاي شياد و ضد دين اسلام عمل صيغه را بمنظور بهره كشي جنسي در ميان اين ملت شريف رايج كرده اند كه امري بس مردود و مذموم است و فطرت هيچ انسان سليمي آنرا قبول نميكند. آخوندها ملت شيعه را با مجوز صيغه عملا مبتلا به عملي غير شرعي كرده اند و با همين مجوز غير اسلامي به ناموس اين ملت مسلمان دارند تجاوز ميكنند چون در اسلام نكاح موقت نداريم و اينها با دستبرد در احكام اسلام و ترويج فساد اين عمل زنا را كه در اسلام مطلقا حرام است از طرف خود لباس شرعي پوشانده و نام صيغه بر آن نهاده اند و با احاديث و روايات جعلي متعدد بر اين عمل حرام كه جزء گناهان كبيره است ثواب فراوان هم قائل شده اند تا اين مردم بدور مانده از اسلام حقيقي به نيت رسيدن به ثواب مرتكب اين گناه كبيره شوند و به جهنم بروند.چه آدم بي غيرتي حاضر است كه دخترش و يا خواهرش را براي چند روز و يا چند ماه و يا چند سال در اختيار يك مرد شهوت ران بگذارد تا مورد سوء استفاده جنسي قرار بگيرد و بعد از پايان مدت عقد مؤقت كه چند روز و يا چند ماه بوده است اين مرد شهوت ران كه ديگر از او سير شده است بدنبال همخوابه ترو تازه تر و زيبا تري برود و اين قرباني شهوت خود را بحال خود رها كند. مرد كه شهوت راني اش را با اين زن نگون بخت كرده است و بدنبال شكار بعدي خويش است و در انجام اين جرم بزرگ اجتماعي هيچ مشكلي پيش رويش نخواهد بود چون حكومت مجوز آنرا داده است ولي تكليف اين زن ناموس باخته و بچه اي كه در شكم اوست چه حواهد شد!؟ اسلام و قران كجا اجازه داده اند كه با درست كردن يك كلاه شرعي بر يك عمل مطلقا حرام (صيغه)، شهوت رانان جامعه با استفاده از همين جواز شرعي جعلي به ناموس اين ملت موحد كه پايبند غيرت و عزت نفس است تجاوز كنند و هزاران بچه حرامزاده و بي پدر تحويل اجتماع داده و سرگردان نمايند و بالاخره تكليف اين بچه هاي حرامزاده كه پدرشان مشخص نيست در جامعه چه خواهد شد!؟ آيا غير از اينست كه اين آخوندهاي عياش و شهوات ران و حكومتگر اين بچه هاي حرام زاده و بي پدر و بي خانواده و سرگردان را بايد يكجوري كنترل كنند تا نظم عمومي جامعه را بهم نزنند؟ خوب با اينها چكار كنند؟؟ اما آخوند هاي زرنگ فكرش را كرده اند كه بهترين و مفيدترين كاربراي اين جماعت بي هويت اين است كه اينها ها را در اختيار خود بگيرند و تفنگ در دست شان بدهند و بسيجي كنند و برجان و مال اين ملت شريف و فريب خورده مسلط نمايند تا به هيچكسي اجازه نفس كشيدن ندهند و بدينترتيب اين آخوندهاي ضد اسلام بتوانند براي هميشه بر پشت اين ملت محكوم به ذلت سوار باشند و مثل خر از آنان بهره كشي كنند و به تخريب اسلام به پردازند.اسلام از چنين اعمال ضاله و تبهكارانه اي كه جامعه را بفساد ميكشد پاك است و پيروان اصيل امام جعفر صادق عليه السلام كه انساههاي موحد و با شرف و بدون خرافه اي هستند هرگز تن به قبول چنين اعمال پست و ضد اسلامي نمي دهند و آنرا بشدت محكوم مي نمايند تا در فرداي قيامت در پيشگاه الهي در صف مشركين و اهل جهنم قرار نگيرند وبه جهنم نروند.و ما علينا الالبلاغ... يا حق!

هیچ نظری موجود نیست: