۱۳۸۷ دی ۲۲, یکشنبه

زندگی سخت افغانها


افغانها سخت کوش و زحمت کش هستند اغلب کارهای سخت و مشکل را انجام می دهند . در همسایگی ما تعدادی افغانی بودند که معلوم بود خیلی فقیر بودند وضع مسکن و خرج این روزها سخت مشکل شده و کارگری آنهان کفاف کرایه خانه را نمی کرد . دکترهای محترم هم این روزها هم برای ویزیت بیماران پول خیلی زیادی می گیرند بهمین خاطر هر وقت بچه های افغانیها مریض می شدند چون توانایی دکتر و بیمارستان را نداشتند، به نزد من می آوردند تا برایشان دعا کنم و آنها سالم شوند من هم برای تسکین دلشان دعا می خواندم و اگر تشخیص می دادم که مشکلش و دلیل بیماری چیست و دارویی در خانه داشتم ضمن دعا به آنان دارویی مثل قرص سرما خوردگی یا شربتی ... می دادم .
اکنون اغلب آنها ناپیدا هستند یا رفته اند و یا از ترس مخفی شده اند دیروز صبح زود یکی از همان خواهران افغانی مراجعه کرده بود و گفته بود به مولوی بگویید زود بیاید که پیرزنی می خواهد بمیرد و برایش قرآن بخواند تا با ایمان بمیرد.

هیچ نظری موجود نیست: