۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

مداح اصولگرا: برای سینه زنی لخت شوید، وگرنه گمشید بیرون


خبرنامه امیرکبیر: محمود کریمی یکی از مداحان اصولگرایان در اظهاراتی جالب در حسینه امام زاده علی اکبر چیذر خواستار این شد که اگر کسی حاضر نیست برای سینه زنی لخت شود از “مجلس گم شه بیرون”این اظهارات محمود کریمی را سایت انتخاب در حالی گزارش کرده است که روز گذشته احمدی نژاد برای عزاداری به همین حسینه رفت. فارس و رجانیوز روز گذشته با اشاره به حضور احمدی نژاد در همین حسینه مداحی محمود کریمی را به عنوان نکته ای در خبر خود مخابره کرده اند. (خبر فارس در مورد حضور احمدی نژاد و مداحی کریمی را در این لینک ببینید). اما این نکته مشخص نشده است که آیا محمود کریمی روز گذشته نیز از حاضران خواسته است که “برای سینه زنی لخت شوند وگرنه گم شن بیرون” و یا به واسطه حضور احمدی نژاد لخت شدن حاضران را اجباری نکرده است.خبرگزاری انتخاب اظهارات عجیب محمود کریمی را گزارش کرده است اما به این نکته اشاره ای نکرده است، که احمدی نژاد روز گذشته در مداحی محمد کریمی شرکت کرد. انتخاب در مورد سخنان جالب توجه کریمی نوشته است:“وی پس از روضه خوانی در مراسم شب گذشته خطاب به حاضران در این مجلس گفت: تمام حاضران برای سینه زنی باید لخت شوند، تعارف نداریم کسی هم که لخت نمی شود، گمشه بیرون!کریمی در واکنش به یکی از افراد که لباس خود را برای سینه زنی درنیاورده بود گفته است: چرا لباست را درنمی آوری؟ می ترسی خالکوبی هایت معلوم شود؟ یا لباست را دربیار و یا بیرون برو!پس از این اظهارنظر، بسیاری مجلس نوحه خونی امام حسین را ترک گفتند.”

ایران ب ب ب

هیچ نظری موجود نیست: