۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

وضعيت نابسامان خوابگاه هاي دانشگاه بلوچستان


نبود مديريت مناسب بر روي خوابگاههاي دانشگاه سيستان وبلوچستان ,نداشتن امكانات ونبود خدمات رساني بهداشتي به خوابگاهها و نبود اوليه ترين موارد مورد نياز, همچنين عبور و مرور افراد غير دانشجو که مانند يک دانشجوي روزانه از خوابگاه استفاده مي کنند از اصلي ترين مشكلات دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان است . اين در حالي است که بسياري از دانشجويان داراي شرايط اسکان خوابگاه به دنبال جا مي گردند. با توجه به عدم توجه بخش خصوصي به اين خطه از کشورمان شرکت هايي وابسته به مسئولين به صورت پيمانکار مسئول نظافت و برقراري بهداشت خوابگاهها مي شوند که با توجه به شرايط ذکر شده بقدري خود را در امان مي بينند كه عدم كارايي و رسيدگي برايشان مشكل ساز نشده به نحوي که هر روز وضع خدمات رساني آنان اسف بار تر ميشود . تصويري که مي بينيد صحنه اي از آشپزخانه يکي از خوابگاه هاي دانشگاه است و گوياي تمام موارد ذکر شده ميباشد.
آژانس ايران خبر

هیچ نظری موجود نیست: