۱۳۸۷ دی ۲۴, سه‌شنبه

استفاده از روش های گشتاپو و اس اس برای کنترول مردم ایران

کنترل کامل شهروندان ایرانی به سبک شبكه قدرتي نازي و سازمان گشتاپو و اس اس
جمهوری اسلامی از روش هاى «گشتاپو» استفاده مى كند.
آمارگیری از کاربران اینترنت به صورت خانه به خانه
سایت حکومتی مهر :معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات گفت: طرح آمارگیری از کاربران اینترنت که با مراجعه ماموران آمارگیری به صورت خانه به خانه انجام می شود تعداد کاربران اینترنتی و نوع استفاده از اینترنت در کشور را مشخص خواهد کرد.حمید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا به امروز تعداد کسانی که به عنوان کاربران اینترنتی معرفی شده اند بر اساس برآوردها بوده در صورتی که باید این تعداد بر اساس واقعیت های آماری صورت گیرد. معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات اظهار داشت: شرکت فناوری اطلاعات با همکاری مرکز آمار ایران برای نخستین بار و بر اساس استانداردهای بین المللی به دنبال ارائه آمار دقیقی از تعداد کاربران اینترنتی است.علیپور تاکید کرد: با توجه به همکاری شرکت فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران درصد اطمینانی که در پروژه پیش بینی شده بیش از 90 درصد است که با جزئیات کامل مشخص می کند که ضریب نفوذ اینترنت در کشور و به تفکیک استان ها و حتی روستاها به چه میزان است.وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این آمارگیری این است که کاربران چه استفاده هایی از اینترنت می کنند. این دستاورد می تواند به برنامه ریزان کشور برای انجام برنامه ریزی های دقیق و طراحی های شبکه کمک کند.معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات افزود: مشخص شدن میزان ایجاد ترافیک توسط کابران در زمان های مختلف می تواند در کیفیت و کمیت اینترنت کشور بسیار مفید باشد.علیپور گفت: در حال حاضر مسئله ای که برآورد دقیقی در خصوص آن وجود ندارد میزان استفاده کاربران از وب و میزان دانلود فایل توسط این افراد است زیرا دانلود یک فایل ممکن است خیلی کوتاه باشد ولی چون حجم زیادی اطلاعات دریافت می شود ترافیک زیادی بر روی " گیت وی ها" ایجاد خواهد کرد.وی اضافه کرد: برنامه ریزان و طراحان شبکه کشور لازم دارند که عادات ترافیکی کاربرها را بدانند به همین خاطر پرسش های متنوعی در پرسشنامه مربوط به خانوارها پیش بینی شده است.معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: میزان تماس کاربران، باقی ماندن آنها در اینترنت، کاربردهای کاربران و تعداد کاربران از دیگر اهداف مهم سرشماری از تعداد کاربران است که از این پس هر دو سال یک بار انجام خواهد شد.علیپور تاکید کرد: برنامه ریزی ها برای آمارگیری از کاربران اینترنتی از دو سال پیش و با همکاری مرکز آمار ایران که بخشی از هزینه های این طرح را تقبل کرده صورت گرفته است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تکمیل پرسشنامه ها توسط خانوارها تا 30 دی ماه به پایان می رسد.وی افزود: پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط خانواده ها کار وارد مرحله تخصصی شده و برای تحلیل و برنامه ریزی های شرکت فناوری اطلاعات تا پایان مرداد ماه نتایج نهایی خواهد شد.این مقام مسئول ادامه داد: در برنامه پنج ساله پنجم که باید ضریب نفوذ اینترنت 70 درصد باشد، تحلیل و برنامه ریزی ها در نهایت منتج به برنامه ریزی برای طراحی دقیق تر و بهترشدن تضمین کیفیت شبکه و تناسب کمیت با تقاضا خواهد شد.
ایران ب ب ب

هیچ نظری موجود نیست: