۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

پیام اوباما به سران رژیم آخوندی


باراک اوباما رئيس جمهور جديد آمريکا در نخستين نطق خود بعد از مراسم تحليف و آغاز رسمي دوره رياست جمهوری اش از جمله گفت در خطاب به کساني که مي خواهند با اقدامات تروريستي و کشتار افراد بيگناه، اهداف خود را پيش ببرند، مي گوييم که نمي توانید ما را شکست دهید. شما نمي توانيد بيش از ما دوام بياوريد و ما شما را شکست خواهيم داد. آن رهبراني که در گوشه و کنار جهان بذر کینه و درگیری مي پاشند و غرب را مسئول کاستي ها و مصائب جوامع معرفي مي کنند، بايد بدانند که ملت هايشان آنها را با معيار سازندگي و نه ويرانگري ارزيابي خواهند کرد. کساني که با فساد و فريبکاري به قدرت چنگ انداخته اند و نغمه هاي مخالف را به سکوت وا مي دارند، بايد بدانند که تاریخ به نفع آنها جريان ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: