۱۳۸۷ دی ۲۴, سه‌شنبه

مجلس حزب حیات آزاد کردستان, پژاک، در برابر تبلیغات رژیمهای ایران و ترکیه، که گویا پژاک مبارزات خود را متوقف کرده است، بیانیه‌ای منتشر کرد


در ابتدای این بیانیه آمده است، همانگونه که می دانید مبارزات آزادی خواهانه و دموکراتیک ملت ما در شرق کردستان و ایران با پیشاهنگی حزبمان، هر روز به مرحله ی تازه ای پا می گذارد و با فداکاری ملت، رفقای زندانی و گریلاهای شهید، توانسته است که هر مرحله را با قهرمانی سپری نموده و در راستای نایل آمدن به اهداف مقدس ملتمان، روز به روز در پیشرفت بوده و روبه جلو گام بردارد.
در کنار پیشرفت و توسعه ی اراده ی سیاسی و ایجاد احساس ملی - دموکراتیک ملتمان، دشمنان و کشورهای اشغالگر میهنمان در تلاشند که مبارازت ملت ما را ناپاک جلوه داده و آن را از بین ببرند، در این راستا از راه و روشهای گوناگون استفاده می کنند.
پس از اینکه جمهوری اسلامی و دولت فاشیست ترکیه‌ با توپباران نمودن و حمله ی هوایی، به هیچ هدفی دست نیافتند و نتوانستند که اراده ی ما را بشکنند، اینک در حال اجرای جنگ روانی علیه ملت ما و جنبش آن هستند و در این راستا تلاش می کنند تا با پخش شایعه و خبرهای غیرواقعی؛ دودستگی، ناامیدی و انفعال را در میان ملت به پیش ببرند.
در این راستا، دولت ایران و ترکیه ، روزانه شایعات غیرواقعی و دور از واقعیت را پخش می کنند و تلاش می کنند تا با انتشار تبلیغاتی که گویا پژاک سلاح خود را زمین می گذارد، پژاک خود را منحل می کند، پژاک مستقل نیست و موضوعاتی دراین راستا، واقعیت جنبش و مبارزات ما را منفی و غیرواقعی جلوه دهند.
در اینجا به افکار عمومی جهان و ملتمان تکرار می کنیم که پژاک از درون اراده ی آزادی خواهی و مقاومت ملتمان و با خون شهیدانی چون دلخواز و خوشمیر و مادورا و تیکوشین و زیلان ها به میدان دفاع از ملتمان آمده و تا روزی که یکی از رفقای ما زنده باشد و تا زمانی که قندیل در خاک کردستان باشد، ما برای رسیدن به اهداف خود، دست از مبارزاتمان برنمی داریم و از خون رفقای شهیدمان و رنج رفقای زندانی و مقاومت ملتمان پاسداری می کنیم و هر روزه با اعتقادی راسخ تر و با روحیه ی آپوچی به مبارازت خود ادامه می دهیم.
در اینجا از ملتمان می خواهیم که در برابر این توطئه ای که علیه جنبش ما در جریان است، هشیادتر از قبل برخورد کنند و با شعار "مبارزه ی خستگی ناپذیر تا پیروزی" به مبارزات خود ادامه می دهیم.
در پایان این شایعه که گویا پژاک خود را منحل نموده و یا اینکه سلاح خود را بر زمین نهاده، تکذیب کرده و اعلام می داریم که این شایعات به دور از واقعیت هستند.
13.01.2009
مجلس حزب حیات آزاد کردستان، پژاک

هیچ نظری موجود نیست: