۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

نگاهی به سی سال فلسطينی گرايی رژيم جمهوری اسلامی

نگاهی به سی سال فلسطينی گرايی رژيم جمهوری اسلامی
بقلم : دکترعلیرضا نوری زاده
روزیکه صادق قطب زاده در فرودگاه مهرآباد یاسر عرفات رهبر جنبش فتح و ريیس سازمان آزادیبخش فلسطین را درآغوش گرفت و به اوخوش آمد گفت عرفات با چشمانی اشک آلود گفت سالها فانتومهای اسرايیل بر سر ما در بیروت بمب می ریختند، امروز اما فانتومها به استقبال ما آمدند.
اشاره عرفات به یک اسکادران هواپیمای فانتوم بود که هواپیمای او را پس از ورود به آسمان ایران تا تهران اسکورت کرده بود.در تهران تنها شمار اندکی از مسئولان شورای انقلاب و دولت موقت، از ورود میهمان فلسطینی با خبر بودند.عرفات با آنکه در سالهای پایانی دولت شاه از کمکهای مالی محدودی از ایران برخوردار شده بود اما دلش با انقلابیونی بود که شماری از آنها با انقلاب فلسطین در تماس بودند...
Download file
مخالفان شاه چه فدايیانی که با جبهه خلق برای آزادی فلسطین در تماس بودند، و چه مجاهدینی که فنون رزم را در اردوگاههای فتح در لبنان آموخته بودند، همراه بااسلامیون طرفدار آیت الله روح الله خمینی که در کتیبه (هنگ) الفارسی به سرپرستی جلال الدین فارسی (نخستین نامزد حزب جمهوری اسلامی در اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران که پس از فاش شدن ملیت افغانی او به وسیله شیخ علی تهرانی از شاگردان آیت الله خمینی ناچار به کناره گیری شد) نبرد چریکی را آموخته بودند، در انتظار دیدار رهبر انقلاب فلسطین از ایران بودند اما هیچیک باور نداشتند سه روز پس از سقوط رژیم پادشاهی ایران ابوعمار را بر سر سفره آیت الله خمینی در مدرسه علوی مقر موقت رهبر انقلاب مشاهده کنند .عرفات با زرنگی ذاتی، هیاتی را به همراه آورده بود که درآن هم «هانی حسن» آشنای دور و دیر فکلی های همراه آیت الله خمینی (که به عنوان اولین سفیر فلسطین در تهران برگزیده شد)حضور داشت هم تیسر قبعه مارکسیست رفیق فديئیان. عرفات هم ام علی، مادر چهار شهید راآورده بود، و هم محود اللبدی را که به همراه فاروق قدومی پیامش را در پاریس برای آیت الله خمینی برده بود که ایکاش وطنی داشتم و شما پای در آن می گذاشتید.

هیچ نظری موجود نیست: