۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه

آقای احمدی نژاد، این حرفهای فریبکارانه یادت هست؟


واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست؟ بچه ها دوست دارند مویشان را هر جوری که میخواهند بزنند به من و تو چه ربطی داره؟ من و تو باید برویم به مسایل اساسی این کشور برسیم. یعنی دولت باید بیاید و اقتصاد را سامان بدهد، فضای کشور را آرامش ببخشد، امنیت روانی درست کند، از مردم ‍حمایت کند، ما نباید مردم را آنقدر کوچک کنیم که مشکل مهم مردم مدل موی آنها شود!

هیچ نظری موجود نیست: