۱۳۸۷ دی ۲۱, شنبه

تصمیم


خاتمی بر سر دوراهی: کاندیدا بشم ، کاندیدا نشم، کاندیدا بشم ، کاندیدا نشم، کاندیدا بشم ، کاندیدا نشم؟

هیچ نظری موجود نیست: