۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

اينجا آزادترين نقطه ي دنياست


چندماه قبل وقتي احمدي نژاد در مصاحبه با خبرنگار امريكايي ايران را آزادترين كشور دنيا لقب داده بود،كلي به گفته هايش خنديدم و گريستم به سادگيهاي رييس جمهورمان !!ولي اتفاقات اين چند روز اخير نظرم را تغيير داد:در جريان اعتراض به حملات اسرييل به غزه دانشجويان بسيجي با تجمع درمقابل كنسولگري عربستان و شكستن شيشه هاي آن اعتراض " شما بخوانيدحماقت،خريت و..." خود را نسب به سكوت كشورهاي عرب در قبال فلسطين اعلامكردند !ببينيد ما چقدر آزادي داريم:مي توانيم از در و ديوار يك سفارت بالا رفته و كاركنانش رو 444 روزگروگان بگيريم و بعد هم به اين عملمان بباليم.مي توانيم در اعتراض به چاپ كاريكاتور در روزنامه ي كشوري درهاي سفارتكشوري رو بشكنيم و سفارت رو آتش بزنيم.مي توانيم به زور يك كشور را وادار به حمايت از كشور سومي بكنيم و گرنهشيشه هايش شكسته خواهد شد.(همان شعار ما مي توانيم احمدي نژاد).و جديدترين اين حركات:دانشجويان با وارد شدن به سفارت انگليس پرچم فلسطينرا در آنجا نصب كردند!!پ.ن1:تريبون آزاد 16 آذر امسال يكي از دانشجويان بسيجي خطاب به منتقداندولت:ما احمدي نژاد رو خودمان بالا كشيديم اگر چپ روي يا كج روي كندخودمان پايينش مي كشيم.اينهم يعني آزادي كه رييس جمهور يك كشور رو مثل يكشلوار بالا و پايين بكشي.پ.ن2:وقتي در اعتراض به سياست هاي دولت نهم مردم در پارك ملت تجمع كردندهمه ي شان شدند عده اي از اراذل و اوباش ولي وقتي سرويس رفت و برگشت برايعده اي گذاشتند و رفتند شيشه هاي يك كنسولگري رو شكستند شدند عده اي ازدانشجويان ارزشی

هیچ نظری موجود نیست: