۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

سریال ایرانی یوسف (ع) و اهانت به شیعه گری و مراجع مقدس مآب !!..


سنی نیوز:اخیرا در ایران سریال تلویزیونی جدیدی از زندگی حضرت یوسف (ع) مردم را بخود مشغول داشته.این سریال با وجود اشکالات فنی بسیار زیاد و اشتباهات تاریخی و جوانب دیگر ضعفی ـ که اینجا جای بحث آن نیست ـ در عین حال نقطه بسیار جالب و حساسی را در ابتدا مطرح می سازد که مذهب رسمی کشور و عقائد عموم مردم ایران را زیر سؤال می برد!!در ابتدای سریال موجی از دعوت به توحید، و اینکه جز خدا کسی را نباید خواند، و جز از او از کسی نباید حاجتی را خواست، و جز در برابر او نباید سر طاعت و بندگی و عبادت خم کرد. با قدرت مطرح می شود. و این دعوت تا آخر سریال بگونه ای ادامه می یابد.این دعوت صریح بتوحید، در حقیقت قالین از زیر پای همه روضه های مطهر و مقدس!! و قبرهای پر دبدبه و کبکبه ی کشور چون حرم! مقدس امام رضا! و معصومه و امام خمینی و خلاصه ۸ هزار مزار ثبت شده و رسمی در کشور می کشد. و همه مراجع محترم و سدنه های قبرهای مطهر (!) و تاجران محترم دین و دکانداران مذهب را بصورتی بسیار زننده زیر سؤال می برد!!عجبا از این ملتی که مهار عقل و هوش خود را تماما برای دیگران رها کرده با تقلید کورکورانه خود را بچاه هلاکت می اندازند.چه فرقی است بین طلب حاجت کردن از امام فلانی و از آن بتی که بت پرست در مقابلش سجده می کند؟!چه فرقی است بین نذر دادن به این یا به آن؟!بتکده مقدس و حرم مطهر (!) هر دو ساخته بشرند، و بت و مرده یکی از دیگری عاجز و ناتوانتر، و از همه جا بی خبر!….سریال مردم را به عبادت خدای واحد، و درخواست مستقیم از او دعوت می کند. و به مردم می گوید راه رسیده بخدا روشن و واضح است و نیازی به واسطه گری این و آن تاجر ندارد.حال آیا ملت ایران این پیام را از این سریال خواهند گرفت؟ یا چشمهایشان را بر دخترهای نیمه عریان فیلم می دوزند و مهارشان را بدست آخوندهای جیب بر رها می کنند!!…
“سنی نیوز”

هیچ نظری موجود نیست: