۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

سوگند


پدر اوباما اگر عوض آمریکا به ایران آمده بود اوباما مثل هزاران افغانستانی شناسنامه دریافت نمی‏کرد و دولت و ملت او را آفریقایی حساب می‏کردند و نه خودش را می‏دیدند و نه مادرش را و فاتحه‏ی پدرش را دیری بود که خوانده بودیم. او را هیچ مدرسه‏ای ثبت نام نمی‏کرد و معلوم نبود همین امروز خانه‏اش در حاشیه کدام شهر جلوی روی او و همسر و فرزندانش خراب شده بود.امروز او به عنوان رئیس جمهور بزرگترین کشور جهان سوگند خواهد خورد. مرگ بر آمریکا. زنده باشیم و چشم نخوریم خود ما.
عبدالقادر بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: