۱۳۸۷ دی ۱۷, سه‌شنبه

بشتابید به سوی کوهستانهای بلوچستان

بشتابید به سوی کوهستانهای بلوچستان
بشتابید به سوی آزادی بلوچستان
بشتابید به صف مبارزین ملت بلوچ
بشتابید به جبهه ی آزادی و آزادگی
بشتابید به سوی نبرد با جلادان

هیچ نظری موجود نیست: