۱۳۸۷ دی ۲۵, چهارشنبه

در يک اقدام بيسابقه کانادا به عنوان تنها کشور به قطعنامه محکوم کردن حمله اسرائيل به غزه راي مخالف داد


خبر تکان دهنده است. کانادا که دهها سال نیروهای پاسدار صلحش در جهان شناخته شده بودند، تنها کشوریست که با قطعنامه اخیر سازمان ملل به مخالفت برمی خیزد. در حالیکه بخش حقوق بشر سازمان ملل عملیات نظامی اسرائیل را در غزه محکوم کرده، در حالیکه ٣٣ کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل به نفع قطعنامه مزبور رای داده اند، کانادا "تنها کشور" یست که صراحتا با قطعنامه مزبور مخالفت کرده است. از ۴۷ کشوز عضو شورای حقوق بشر١٣ کشور که اکثر آنها اروپائی بودند، به دادن رای ممتنع اکتفا کردند اما کانادا یک تنه در برابر همه ایستاد. قطعنامه مزبور از عملیات تهاجمی اسرائیل اینگونه یاد می کند: "عملیات مزبور منجر به نقض گسترده حقوق بشر مردم فلسطین و تخریب سیستماتیک زیرساخت های فلسطینی ها شده است." کانادا، این کشور آرام و صلح دوست را چه می شود؟ مگر می شود که در میان اینهمه کشور بناگاه کانادا این چنین نقشی را بر عهده بگیرد؟

هیچ نظری موجود نیست: