۱۳۸۷ دی ۱۳, جمعه

برنامه ریزیِ فرار ازبلوچستان !


بر اساس اطلاعات موثق، زابلی های وابسته به باند دهمرده ـ شهریاری که چنگالهایشان به خون هزاران بلوچ بیگناه آغشته است و طی سالهای اخیر تمام « بودجه استان » را بالا کشیده اند و مستقیما بلوچها را سرکیسه کرده اند در استان رضوی (مشهد)، خراسان شمالی و ترکمن صحرا به خرید خانه و املاک مشغول هستند.
این نمک نشناسان شغال صفت که بویی از انسانیت نبرده اند بلوچستان را به جهنم تبدیل کرده و خود برای آینده ای «در امن، رفاه و آسایش » در شمال ایران برنامه ریزی می کنند.
این جنایتکاران مطمئن باشند که بسادگی ردیابی و شناسایی خواهند شد، اگرچه تغییر نام ویا تغییر قیافه هم بدهند. این غارتگران بی وجدان روزی بهمراه سرکردگان شان دهمرده از خود بیگانه و شهریاری خوار
خونخوار در پیشگاه مردم بلوچستان و در بلوچستان به سزای جنایات شان خواهند رسید ، انشالله.
آزات ءُ آباد بات بلوچستان
جوپاگ

هیچ نظری موجود نیست: