۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

چگونه اینها دانشجو هستند وقتی حتی املای Human را غلط می نویسند؟


پلاکارد سمت راست: یک میلیون و پانصد هزار انسان دارند می کشند!
که احتمالا منظورشون این بوده که یک میلیون و پانصد هزار نفر در خطر کشته شدن هستند:
are being killedhumens هم که دیگه شاهکارشون هست! (ظاهرا خواسته اند هم درستش کنند ولی دیگه عجله داشتند.)
پلاکارد بغلی اش هم بانمکه، دیده ترجمه : فریادهای حقوق بشری نمی آید چرا؟ یه کم ترجمه اش براشون سخته، ساده اش کرده و فقط نوشتن: Where is human rights
زاهدان 11

هیچ نظری موجود نیست: