۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

به پا خيزيد كه نا اهلان به كارند....همه مردان عاشق سربه دارند
ایران ب ب ب
به نام آزاديدوستان و همراهان,كارگران,زنان,جوانان,دانشجويان وتمامي اقشار آزاده و دلير:اينك در هر كوي و برزن و در دالانهاي سياه زندانها حرمت انسان و حرمت بودن به دار كشيده ميشود. همه آفاق مملو از فتنه و كينه گشته است به دست حاكماني كه ميهن ما,ميهن آزادگان را به سياهي كشانده اند.حاكماني كه گويا تنها آمدند تا رختهاي عذا را بر تن مادران برازنده سازند و اشك را در چشمان پدران بي انتها...بنابه گزارشات رسيده از زندان اوين، زندانيان مظلوم سياسي بند 350 از ملاقات با خانواده هاي خود محروم هستند و خانواده هاي زندانيان سياسي تهديد به بازداشت شدند.فشار و شكنجه هاي روحي و جسمي بر روي زندانيان سياسي در جهنم اوين به اوج خود رسيده است.ممنوع كردن زندانيان از امكانات پزشكي فوري,نگهداشتن زندانيان در هواي يخبندان ما فوق طاقت در شمال تهران بودن هيچ پوششي, قرار دادن بلندگو در بند و پخش صداهاي ناهنجار و بلند که فشار مضاعف روحي بر زندانيان وارد مي سازد.همچنين خبرها از زندان مخوف و کثیف رجايي شهر كرج حاكي است كه جان زندانيان سياسي در اين زندان نيز به شدت در خطر است. شرایط بسیار نامناسبی که حتی ابتدایی ترین نیاز های زندانیان در آن جا کوچکترین ارزشی ندارد و حتی اگر زندانیان و خصوصا زندانیان سیاسی در اثر این وضعیت جان خود را از دست بدهند گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده و جان انسان ها به هیچ گرفته می شود قتل،لواط،اعتیاد،مرگ تدریجی،کار اجباری برای امرار معاش، وضعیت غذایی اسف بار، عدم بهداشت،مکان های نامناسب و هزار مورد دیگر از اموری عادی در این زندان هستند.اعضاي انجمن دفاع از كارگران اين اعمال وحشيانه را بر عليه زندانيان سياسي و عقيدتي قويا محكوم ميكند و تمامي ارگانهاي ذيربط بين المللي را به رسيدگي عاجل و اخطار به حكومت ايران براي توقف بي قيد و شرط اين وضعيت و آزادي فوري تمامي زندانيان سياسي فرا ميخواند.همچنين ما اعضاي انجمن دفاع از كارگران و بيكاران ضمن درود بر اعتصابات و اعتراضات اين عزيزان اسير در چنگال شب پرستان تاكيد داريم كه گسترش بي وقفه اين حركات عليرغم ايجاد سركوب و شكنجه بيان گر تسليم ناپذيري آنان در برابر ديكتاتور است. پس با زدن مهر تائيد بر اين باور از تمامي اقشار شريف و آزاده ايران زمين در هر شهر و ديار و در هر محله و خانه ميخواهيم كه به حمايت زندانيان سياسي بر خيزند. نظاره كردن بر دار زدن گلهاي سرخ اين سرزمين تنها عطش سيري ناپذير جلادان را براي ادامه اين اعمال شنيع و ضد انساني تحريك ميكند.شايان ذكر است كه رونوشت اين اطلاعيه براي تمامي ارگانهاي بين المللي ارسال شده است.به پا خيزيد هلا اي سوگوارانهلا اين وارثان سربه دارانبه پا خيزيد اگر در سينه دردي استاگر با شب پرستان درنبرديدبه پا خيزيد كه نا اهلان به كارندهمه مردان عاشق سربه دارند ...درود بر آزاديمرگ بر ديكتاتورانجمن دفاع از كارگران و بيكاران

۲ نظر:

ناشناس گفت...

safa fgdfg

ناشناس گفت...

thankd