۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

پوشش خبر انفجار هنگ مرزی در اخبار شبکه هامون


پوشش خبر انفجار هنگ مرزی در اخبار شبکه هامون در اخبار ساعت 23 شب دوشنبه هیچ خبری مبنی بر انفجار در هنگ مرزی سراوان پخش نشد و برای هر ایرانی جای سوأل است که خبرهای بلوچستان چرا بازتابی در رساناهای ایران ندارد ؟ چرا تعداد کشته شدگان اعلام نمی شود به نظر بنده حقیر چنین است که چند روز دیگر به تعداد کشته شده گان رژیم انها را به عنوان شهدای جنگ ایران و عراق معرفی و در شهرهای مختلف به دفن مکنند.

هیچ نظری موجود نیست: