۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

تصویر: اینجا بلوچستان اشغال شدہ است

بلوچ ء توار

هیچ نظری موجود نیست: