۱۳۸۷ دی ۱۰, سه‌شنبه

آری دیگر زمان نبرد است

یارمحمدزهی - خاشyarmohamadzehii@yahoo.com
دیگر جای درنگ نیست برای مردان که بمانند در پس پرده و اینگونه خون برادرانشان و ذلت قومشان به نظاره بنشینند ، آری دیگر زمان نبرد است و جنگ و اگر کنون نجنگیم دیگر تکراری نیست آزادی را که بند است و بند . آیا کنون زمان آن نرسیده که از پس پرده برون آییم و دست در دست این غیور مردان نهیم ، آیا جای مردان در میدان جنگ نیست زمانیکه خون برادرانشان بر زمین می ریزنند ، مادرانشان داغدار می کنند و پدرانشان اینگونه بی شرمانه بر زمین می کشند و حتی ...
آری زبان را یارای گفتن نیست و اکنون باید خاموش ماند و داغمان بر دل نگاه داشت تا زمانی که چون آتشفشانی از خشم بر پیکر این بی شرفان طغیان کنیم پیکر ناپاکشان بسوزانیم.
و ای زالو صفتان بدانید که این آخرین اتحاد بلوچستان را نه تنها هیچ قدرتی نمی تواند در هم شکند که در هم می شکند ظلم این طاغوتیان را که اینگونه زالو صفتانه می مکند ذره ذره خون مردمانمان را .
خدای یار و یاورتان باد ای دلاور مردان که جانتان در کف نهادید و اینگونه غیورانه به صف این ضحاکان تاختید وهزاران تنشان به جهنم ابدی فرستادید و دست ظلمشان را از سر مردم بی دفاع کوتاه کردید.
اشک مادرانمان بدرقه راهتان .

هیچ نظری موجود نیست: