۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

کجائید شهریاریها ؟!


صبحگاه دیروز دوشنبه شهر سراوان نظاره گر قهمرانانه ترین عملکرد فرزندانش در برابر متجاوزان به دین و سرزمین و ناموس ملت بلوچ بود.آری دیروز یکی از قهرمانان تاریخ بلوچستان مردانه و دلیرانه با منفجر کردن خود و خودرویش صدها پاسدار متجاوز رژیم را در سراوان به درک اسفل السافلین فرستاد.شهید عبدالغفور ریگی دلیرمرد نوجوان سرزمین بلوچستان قهرمانانه آتش خشم و نفرت مردم از ظالمان و مستکبران را به نمایش گذاشت.عبدالغفور قهرمان خشم و انتقام ملت ستمدیده که از هر جهت تحت بدترین ظلمها و ستمها قرار گرفته اند را با تکه تکه کردن دشمنان متجاوز نشان داد.عبدالغفور نشان داد که هنوز این ملت بیدار است و هستند در این ملت جوانانی که حاضرند به خاطر دین و ناموسشان جان دهند و هیچ پروای جان نکنند.عبدالغفور ثابت کرد که جوانان هرگز تخریب مسجد شیخ فیض و بمباران مسجد مکی و تخریب مدرسه عظیم آباد را فراموش نکرده اند.بله ! جوانان دفن شدن مصاحف قرانی را در چاهها فاضلاب توسط همین نظامیان به یاد دارند و با منفجر کردن خود انتقام می گیرند.عبدالغفور ثابت کرد که خون جوانان و علمای اهلسنت رایگان نرفته است و فراموش نشده است.شهید عبدالغفور ثابت کرد بی حرمتی به خواهرانش به هیچ صورت از ذهن مردم این دیار پاک نشده است و چنین با استشهادی انتقام می گیرند.شهید یک چیز دیگر را هم ثابت کرد و آن اینکه به آسانی می توان صدها پاسدار را روانه جهنم کرد و این عملیات بهترین و آسانترین روش برای از بین بردن پاسداران و راندن آنها از بلوچستان می باشد.اما دشمنان متجاوز حواس خود را از دست داده و اصلا نمی دانند چه کنند و این عملیات عظیم را چگونه تجزیه و تحلیل نمایند و مقامات که همه خفه خون گرفته اند و خبرگزاریها باری خبر را درج و پس از ساعاتی حذف می نمایند و این نشانه اوج تاثیر گذاری این عملیات عظیم بر عقل و وران دشمن می باشد که کاملا خود را باخته است و حتی نمی داند در برابر عملیات عکس العملی از خود نشان دهد.آری شهریاریها ..........این است قدرت ایمان و سوگند به ذات الله شما بزدلان از تفسیر این عملیات عاجز و ناتوان هستید و شما حتی قدرت بررسی آن را ندارید چون شما ایمان ندارید و بی ایمانان توان تفسیر کار فرزندان مومن و غیور بلوچستان را ندارند.کجائید شهریاریهاکه دست و پاهای پاسداران متجاوز خود را از گوشه و اطراف شهر سراوان پیدا کنید .کجائید که ببینید چگونه پاسدارانتان با ذلت توسط یک فرزند مومن بلوچستان به خاک و خون کشیده شدند.میدانم که وحشت کرده اید اما بدانید که این آغاز کار است و لشکر استشهادی حرکت کرده است و تا نابودی کامل شما به حملات ادامه خواهد داد.
دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: