۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

مخالفت وزارت اطلاعات و دادستانی با معالجه کبودوند


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
اطلاعیه مطبوعاتی

وزارت اطلاعات و معاونت امنیت دادستانی انقلاب با درخواست محمد صدیق کبودوند جهت مرخصی استعلاجی و یا اعزام به مراکز درمانی جهت معالجه و درمان که قرار بود روز دوشنبه مورد بررسی و موافقت مقامات زندان و قضایی قرار گیرد، مخالفت کردند.
بر اساس خبر دریافتی از زندان اوین روز دوشنبه 9 دیماه جلسه شورای زندان در خصوص وضعیت زندانیان دادگاه انقلاب با حضور نمایندگان این دادگاه برگزار شد دراین جلسه علیرغم وعده های قبلی ،درخواست آقای کبودوند جهت معالجه ودرمان رد شد و نماینده دادگاه انقلاب تصریح نمود که موضوع در خواست مرخصی استعلاجی و یا اعزام به بیمارستان کبودوند از سوی وزارت اطلاعات و معاونت امنیت دادگاه انقلاب رد شده و مراجع مذکور با معالجه و درمان ایشان در خارج از زندان مخالفت کردند .
شایان ذکر است زندانیان سیاسی در تمام طول دوران بازجویی ،بازپرسی ،محاکمه و تحمل حبس تحت نظر مستقیم وزارت اطلاعات قرار دارند و اگرچه حکم ازسوی دادگاه انقلاب صادر وامضا می شود اما در عمل میزان حبس و چگونگی تحمل آن را وزارت اطلاعات تعیین می کند و این موضوع که سازمان زندان ها ، دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی از هیچگونه اختیاری برخورددار نیستند خود موید غیر مستقل بودن این گونه دادگاهها به ویژه در خصوص متهمان سیاسی است.
یادآور می گردد محمد صدیق کبودوند فعال سر شناس حقوق بشر رو ز4شنبه 27 آذرماه برای دومین بار طی چند ماه گذشته دچار حمله قلبی شده و علاوه بر این ایشان از ناراحتی های شدید کلیه، کبد و ریه که عفونی نیز شده و همچنین پروستات رنج می برد .
لازم به ذکر است کبودوند در اعتراض به بی توجهی های مقامات زندان و دستگاهای قضایی اعلام کرده ه است دست به اعتصاب غذای نامحدود حواهد زد .
تهران 9 دیماه 1387

هیچ نظری موجود نیست: