۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

تصویر شهید عبدالغفور ریگی یک ساعت قبل از عملیات

تصویر شهید عبدالغفور ریگی یک ساعت قبل از عملیات

شهید عبدالغفور باروحیه ای بسیار بالا بسوی پروردگارش شتافت او که بعد ازماه رمضان بصورت مسلسل روزه بود ودر انتظار دیدار خدایش بیقراربود بعد از انتظاری طولانی به آرزویش رسید ودهها تن از مزدوران وخائنان به قومش را به جهنم ابدی فرستاد ویاد کربلا را زنده کرد ودر کربلای سراوان پوزه ی سوسماران فرعون صفت را به خاک لجن مالید خوش به حالت که عاشقانه رفتی ویادت را برایمان گذاشتی .
با تشکر از خبرگزاری دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: